Mäklare Anna Kallsäby

Anna Kallsäby

Om mig

Mäklaren har inte skrivit någonting om sig själv.
Mäklarens försäljning på Hemnet
Jättekastet Årby  50, Årby, Hallstahammars kommun

Jättekastet Årby 50

Tomt
Årby, Hallstahammars kommun
1 400 000 kr
2 454 m² tomt

Jättekastet har fått sitt namn från det stora klippblocket som är "utkastat" bland träden. Blocket är en rest från inlandsisen. Tomten bjuder på ett mycket vackert och soligt läge med utsikt över de omgivande åkrarna. Mot söder utgör ett litet dike gräns för fastigheten. Utanför fastigheten ligger ett område som omfattas av strandskydd längs ytterligare ett dike som är vattenförande stora delar av året och som utgör gräns mot det öppna fältet. I öster öppnar sig en gles skog och tomten ringas in av en liten höjd med små vackra vindpinade tallar. Tomten är en kuperad tallbacke och på två platser är det möjligt att gräva dammar som håller vatten stora delar av året och på en av höjderna går det troligen att bygga utan pålning. Här har du sol från morgon till kväll och en fantastisk utsikt över åker och äng. Säljaren har förberett tomten med stor hänsyn och kärlek till naturvärden och befintlig växtlighet. Tomten är inte knuten till någon byggfirma utan det står köparen fritt att välja, eller att bygga själv. Tomten är belägen strax utanför Kolbäck, endast ca 5 minuter med bil, och Västerås nås på 20 minuter. I Kolbäck finns både en bra livsmedelsbutik, pizzerior, vårdcentral och bra kommunikationer. Självklart både förskola och skola. Här får du möjlighet att bygga ett riktigt energisnålt hus som dessutom de första 15 åren är befriat från fastighetsavgift!

Talldungen Årby  51, Årby, Hallstahammars kommun

Talldungen Årby 51

Tomt
Årby, Hallstahammars kommun
950 000 kr
1 382 m² tomt

Denna fina tomt omringas av två små höjder med tallar i norr och i söder. I väster utgör ett mindre dike gräns mot en äng. Tomten höjer sig fint över den framförliggande ängen och de höga tallarna ger ett fridfullt intryck. Detta kan bli din plats i världen, en plats att kalla hemma. Tomten är inte knuten till någon byggfirma utan det står köparen fritt att välja, eller att bygga själv. Tomten är belägen strax utanför Kolbäck, endast ca 5 minuter med bil, och Västerås nås på 20 minuter. I Kolbäck finns både en bra livsmedelsbutik, pizzerior, vårdcentral och bra kommunikationer. Självklart både förskola och skola. Här får du möjlighet att bygga ett riktigt energisnålt hus som dessutom de första 15 åren är befriat från fastighetsavgift!

Aspbacken Årby  52, Årby, Hallstahammars kommun

Aspbacken Årby 52

Tomt
Årby, Hallstahammars kommun
1 050 000 kr
2 266 m² tomt

Denna vackra tomt sluttar svagt ner mot ängen och mot det lilla diket som är vattenförande delar av året. Här får du känslan av att bo i en lövsal med det speciella ljuset som silar ner genom lövverket. Säljaren har förberett tomten med stor hänsyn och kärlek till naturvärden och befintlig växtlighet. Tomten är inte knuten till någon byggfirma utan det står köparen fritt att välja, eller att bygga själv. Tomten är belägen strax utanför Kolbäck, endast ca 5 minuter med bil, och Västerås nås på 20 minuter. I Kolbäck finns både en bra livsmedelsbutik, pizzerior, vårdcentral och bra kommunikationer. Självklart både förskola och skola. Här får du möjlighet att bygga ett riktigt energisnålt hus som dessutom de första 15 åren är befriat från fastighetsavgift!

Visar alla 3