HusmanHagberg Värnamo
Bild från BRF Helmershus 1
  • Nybyggnadsprojekt

BRF Helmershus 1

Värnamo kommun


Pris

fr. 2 250 000 kr

Bostadstyp

Lägenhet

Upplåtelseform

Bostadsrätt

Antal Rum

3 rum

Boarea

86 m²


HUVUDSAKLIGT DESIGNKONSEPT Det nya bostadsrättsprojektet från A13 Bostad AB präglas av en genomtänkt och harmonisk utformning som möter aktuella byggregler och standarder. Projektet syftar till att skapa ett modernt och hållbart boende med hög kvalitet och god funktionalitet. Färgsättningen är framtagen av arkitekten och baseras på leverantörens standard för att säkerställa en enhetlig och estetiskt tilltalande helhet. STORLEK OCH FORM Projektet omfattar en grundläggning med kantförstyvad platta på mark, som ger en stabil och hållbar bas för byggnaderna. Stommarna och fasaderna är uppförda med 22x145 stående Z-panel och en regelstomme med isolering, vilket bidrar till god isolering och energieffektivitet. Formen är både funktionell och estetiskt tilltalande, med en tydlig och välplanerad struktur. FÄRGVAL, MATERIALURVAL OCH DETALJFOKUS Byggnaderna präglas av noggrant utvalda material och färger. Plåtbeslagning utförs med lackerad röd plåt, medan fönster och fönsterdörrar i trä/aluminium har ett U-värde på 1,2 för optimal isolering. Invändiga dörrar är vita och tillverkade av Swedoor eller likvärdigt. Glansvärdena för målade ytor varierar från glans 3 i tak till glans 40 för dörrar, socklar och andra snickerier, vilket ger en genomtänkt och professionell finish. DESIGN AV UTEMILJÖ Utemiljön är utformad för att skapa en trivsam och funktionell boendemiljö. Markarbetena inkluderar utvändig VA-anläggning för avlopp och dagvatten, dräneringsledningar med spolbrunnar, samt färdigutlagd gräsmatta och vintergröna häckar. Asfalterade parkeringar med linjemålning, betongstensplattytor vid entréer och tryckimpregnerade tralldäck vid varje lägenhet bidrar till en praktisk och välordnad yttre miljö. BYGGNADSMATERIAL Byggnadsmaterialen är noggrant utvalda för att säkerställa hållbarhet och kvalitet. Grundläggningen består av en kantförstyvad platta på mark med flera lager isolering och makadam. Fasaderna är konstruerade med en kombination av Z-panel, spikläkt, luftläkt och musband. Vindsbjälklaget är isolerat och utrustat med bandtäckt röd plåt och andra skyddande material för att säkerställa långvarig hållbarhet. ENERGIEFFEKTIVITET Projektet prioriterar energieffektivitet genom flera åtgärder. Uppvärmning sker via frånluftsvärmepump och vattenburen golvvärme, vilket bidrar till en jämn och effektiv uppvärmning. Byggnaderna har också mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning, vilket minimerar energiförluster och säkerställer god inomhusmiljö. MILJÖPLAN UNDER BYGGPROCESSEN Under byggskedet följs en strikt miljöplan för att minimera miljöpåverkan. Materialval och byggmetoder är noggrant planerade för att uppfylla aktuella miljökrav och standarder. Återvinningsbara material används där det är möjligt, och avfallshantering sker enligt gällande riktlinjer. ANPASSNINGAR FÖR MILJÖ OCH KLIMAT I UTEMILJÖN Utformningen av utemiljön inkluderar flera klimat- och miljöanpassningar. Dagvattenhantering sker enligt lokala krav, och dräneringssystemet är utformat för att effektivt hantera regnvatten. Vegetationen, inklusive vintergröna häckar och färdigutlagd gräsmatta, bidrar till att skapa en hållbar och grön miljö. INNOVATIVA LÖSNINGAR Projektet innehåller flera innovativa lösningar för att förbättra boendekvaliteten och effektiviteten. Förberedelser med tomrör för billaddare vid parkeringar visar på en framtidsinriktad tanke kring elbilar och hållbar transport. Mekanisk frånluftsventilation med värmeåtervinning och energi

Läs mer om projektet hos HusmanHagberg Värnamo

5 lediga bostäder

Lägenhet
2 250 000 kr
4 933 kr/mån
86 m²3 rum
vån 1/1
Lägenhet
2 250 000 kr
4 933 kr/mån
86 m²3 rum
vån 1/1
Lägenhet
2 250 000 kr
4 933 kr/mån
86 m²3 rum
vån 1/1
Lägenhet
2 250 000 kr
4 933 kr/mån
86 m²3 rum
vån 1/1

Kontaktinformation

HusmanHagberg Värnamo

HusmanHagberg Värnamo

Karta