Nybyggnadsprojekt
Byggklara tomter i Kvarna - Krokom

Krokoms kommun

I Hissmon, Krokom släpper nu Krokoms kommun ett tomtområde, Kvarna. I området låg, troligen redan på 1700-talet, en gemensamhetskvarn, en tullkvarn, därav namnet ”Kvarna”. Området ligger nära förskola, skola, idrottshall, idrottsplatser samt Indalsälven och rekreationsområden. Från området är det nära till Krokoms centrum med affärer, hälsocentral, restauranger, café, bibliotek med mera. Området är projekterat med färdiga vägar, gatlyse samt vatten, avlopp, el och fiber framdragen till varje tomt.

Anslutningsavgifter för avlopp, dag- och spillvatten, samt el och fiber ingår i tomtpriset. Nybyggnadskarta ingår också i tomtpriset. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp är ett krav.
Övriga kostnader i samband med bygget så som bygglov tillkommer. Varje tomt är mellan 900 och 1 100 kvm och har en högsta byggarea på 250 kvm.

5 lediga bostäder

Bostad Storlek Pris

Läs mer om projektet hos Svensk Fastighetsförmedling Östersund

Erik Olofsson

Telefon: 070-369 10 30
E-post: [email protected]

Svensk Fastighetsförmedling Östersund

Telefon: 063-12 40 70
E-post: [email protected]