Nybyggnadsprojekt
Hunnebostrand - Företagslokaler med bra läge i Sotenäs kommun!

Hunnebostrand, Sotenäs kommun

Pang! Där gick startskottet för ett nytt koncept i kommunen, under hösten 2020 finns möjlighet att boka upp sig på en eller flera friköpta företagslokal(er) med strategiskt (tillgänglighet) genomtänkt (exponering) läge vid väg 171 som även känt "porten" till Sotenäs kommun.

Nu finns möjlighet att förvärva en fastighet med äganderätt på friköpt mark bebyggd med en helt nybyggd byggnad om 117-170 Kvm. Detta innebär ett direkt ägande av din fastighet, ingen bostadsrättsförening. Byggnation består av två huskroppar med total 18 st egna fastigheter. 12 stycken fastigheter i den största "huskroppen" och 6 stycken i den mindre "huskroppen". Vardera fastighet erbjuder en golvyta om 117 kvm samt ett entresol om 53 kvm (tillval). Lokalerna erbjuder en fantastisk volym med ca 8 m takhöjd i framkant och ca 7 m i takhöjd i bakkant. Väljer man entresol så är takhöjden under entresol ca 4,2 m. Vardera lokal förses med en rejäl vikport om 4x4 m (bxh), framdraget vatten/avlopp, egen elcentral samt luftvärmepump.

Detta är ett ekonomiskt fördelaktigt ägande där du anpassar din lokal efter behov. Det kommer att bildas en samfällighetsförening vars uppgift är att förse förvaltningen av byggnadernas gemensamma intresse; Yttre underhåll av utvändiga asfaltsytor, staket och snöröjning. Den uppskattade kostnaden för samfällighetsavgiften är; 450 kr/mån + moms. Samfällighetsföreningen kommer att vara helt obelånad vid färdigställande.

Är man i behov av större yta så går det givetvis att köpa två eller flera lokaler där byggherren kan bygga utan innerväggar eller med en dörr emellan.

Detta projekt lämpar sig inte bara till dig som redan bedriver en verksamhet och behöver lokalyta. Du som privatperson kan med fördel förvärva en lokal och använda den för förvaring av båtar, bilar, husvagnar. Det sätts inga hinder för att ni är flera (familjen, släkten, vännerna) som köper en tillsammans.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nedan följer teknisk beskrivning av byggnad.

- Grund: Betongplatta.
- Stomme: Stålkonstruktion.
- Fasad: Plåt av sandwichelement.
- Tak: Fribärande plåt.
- Ventilation: Självdrag.
- Vatten/avlopp: Kommunalt.
- Uppvärmning: Luftvärmepump.

Priser:

1.300.000 kr utan entresol.
1.550.000 kr med entresol.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den tilltagna ytan som är runt om byggnaderna kommer att asfalteras och på området kommer det även byggas en padelhall som står inflyttningsklar och spelbar i senhöst 2020. Hela området kommer att inhägnas med staket.

För mer information om placering mm. Se bifogade filer.

Ta tillfälle i akt, boka din lokal redan idag!

Läs mer om projektet hos Svensk Fastighetsförmedling Kungshamn

10 lediga bostäder

Bostad Storlek Pris

Läs mer om projektet hos Svensk Fastighetsförmedling Kungshamn

Steinar Lund

Telefon: 0523 70330
E-post: [email protected]

Svensk Fastighetsförmedling Kungshamn

Telefon: 0523-703 30
E-post: [email protected]

Guider & Tips