Kvinnor drabbas hårdare av amorteringskravet

Det skärpta amorteringskravet slår hårdare mot kvinnor än män, det visar statistik från SCB och Svensk Mäklarstatistik.

Det är Länsförsäkringar Fastighetsförmedling som utifrån statistiken publicerat en stor kartläggning över hur det skärpta amorteringskravet slagit mot män respektive kvinnor.

Som en följd av det skärpta amorteringskravet har kvinnor i 15 av 21 län som tjänar i nivå med genomsnittet för kvinnor i länet en extra amorteringsutgift, som följd av det skärpta amorteringskravet.

– Amorteringskraven har bland annat bidragit till en sundare prisutveckling på bostadsmarknaden. Men de ger också inlåsningseffekter och en mer ojämlik bostadsmarknad där kvinnor, som generellt tjänar mindre än män, har svårare att köpa bostad, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, i ett pressmeddelande.

Källa: SCB, Svensk Mäklarstatistik och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.