Måste man ha hemförsäkring?

Det finns många myter och missuppfattningar om hemförsäkring – vilket ofta leder till att dess verkliga värde underskattas. Från övertro gällande grundskydd till missförstånd om vad som faktiskt täcks. Här går vi igenom, tillsammans med LF Skaraborg, varför hemförsäkringen är oumbärlig.

Det finns många anledningar varför du ska ha en hemförsäkring. Bild: LF Skaraborg.

För att djupdyka i ämnet Hemförsäkring har vi vänt oss till Simon Stensgaard, säljare på LF Skaraborg, som svarar på några av de mest brännande frågorna just nu. 

Vad är en hemförsäkring? 

– Namnet hemförsäkring är lite missvisande, då en hemförsäkring inte bara gäller din bostad, eller när du är i ditt hem. En hemförsäkring innehåller ett viktigt grundskydd som exempelvis omfattar dig och din familj, din bostad och dina saker. Enkelt sammanfattat kan man säga att det är ett paket av flera försäkringar som täcker olika saker som kan ske i livet. 

Vill du veta mer om LF Skaraborgs hemförsäkring? Läs mer här!

Vad täcker en hemförsäkring?

– Det mesta ingår i vår hemförsäkring. I grundförsäkringen ingår skydd om dina saker blir stulna eller skadade genom brand, vatten eller samband med inbrott. 

Det ingår även: 

  • Reseförsäkring i 45 dagar, om du blir sjuk eller är med om en olycka. 
  • Rättsskydd, överfallsskydd och ansvarsskydd, om du skulle bli krävd på skadestånd. 
  • Id-stöldskydd, om du utsätts för identitetsstöld. 

LF Skaraborg erbjuder även tilläggsförsäkringar, för att öka dina möjligheter att få ersättning om något händer dig, dina saker eller ditt hem. Bland annat Allrisk lösegendom, som ofta kallas Drulleförsäkring och som täcker oturshändelser. Du kan även teckna “Utökat reseskydd” – en tilläggsförsäkring som täcker om du behöver avboka din resa på grund av olycksfall eller sjukdom. 

Vill du veta mer om Drulleförsäkring? Klicka här!

Simon Stensgaard på LF Skaraborg. Bild: LF Skaraborg.

Är det lag på att ha hemförsäkring? 

 – Det är inget lagkrav på att ha en hemförsäkring, men det är något som vi verkligen rekommenderar, oavsett om du hyr eller äger ditt boende. Det är dock vanligt att hyresvärden kräver att du har en hemförsäkring, och att banken kräver det om du ska låna pengar för att köpa en villa eller bostadsrätt.

Vad är en vanlig myt när det kommer till hemförsäkring? 

En vanlig missuppfattning är att hemförsäkringen endast täcker dina saker. En annan är att om man inte har dyra saker hemma så behöver man inte ha en hemförsäkring. Inget av dessa påståenden stämmer. 

Vilken hemförsäkring passar dig? Ta reda på det här!

Är hemförsäkring dyrt? 

Nej,jag skulle säga att det är billigt, med tanke på allt som ingår och det skydd och trygghet man får. Priset beror bland annat på din ålder, boendeform, bostadens storlek, var i landet du bor och vilken självrisk du väljer. 

Måste jag byta hemförsäkring om jag flyttar?

Ja, om man flyttar så är det viktigt att man ändrar adressen och även boytan. Om du dessutom ändrar boendeform exempelvis hyresrätt till villa så ändrar man Hemförsäkring till en Villahemförsäkring.

Vill du veta mer om LF Skaraborgs hemförsäkring? Läs mer här!