Gift eller sambo? Därför bör du skriva avtal

Det är både känslomässigt tufft och komplicerat att separera eller skilja sig, särskilt om ni äger en bostad ihop. Därför är det viktigt att ha koll på vilka regler som gäller, så att onödiga konflikter kan undvikas.

När ni är som lyckligast är det svårt att föreställa sig vad som skulle kunna hända om ni separerar eller om någon dör. Trots detta, är det viktigt att gå igenom livets svåra stunder när relationen är som bäst för att undvika konflikter.

Det gäller som sambo

Sambolagen gäller två personer som bor tillsammans i ett stadigvarande parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Det finns inget krav att ni ska vara folkbokförda på samma adress.

Vill du veta mer om samboavtal och äktenskapsförord? Klicka här.

I en samborelation omfattar lagens regler bostad och det bohag som ni köpt för gemensamt bruk, exempelvis möbler. De saker som ni har köpt tillsammans utgör samboegendom och ska delas upp vid separation eller dödsfall.

Om ni själva vill bestämma vad som ska gälla för er relation måste ni aktivt avtala bort sambolagen, genom ett samboavtal.

Det gäller som gift

Om ni som sambos gifter er inträder istället giftorätt. Det innebär kort och gott att alla gemensamma ägodelar ska delas lika vid skilsmässa eller dödsfall.

Precis som vid en samborelation, kan ni som gifta skriva ett avtal, ett så kallat äktenskapsförord. Där kan ni avtala bort giftorätten och bestämma vilka saker som ska delas upp och inte vid en skilsmässa.

Vad händer om någon dör?

En väsentlig skillnad mellan att vara gift och sambos är arvsrätten. Det vill säga vem som har rätt till ens ägodelar när livet tar slut. 

I en samborelation har den kvarvarande sambon inte rätt till arvet. Istället fördelas detta enligt arvsordningen, vilket innebär att det i första hand går till barnen.

Det här gäller för arv, gåvor och testamente? Läs mer här.

Gifta ärver av varandra fullt ut, om det inte finns barn med i bilden. Finns det gemensamma barn, får de ut sitt arv när båda föräldrarna är avlidna. Har någon av parterna barn sedan tidigare, har dessa rätt till sitt arv när föräldern har dött.

Det kan vara bra att prata med en jurist för att få koll på vad som gäller om något händer dig eller din partner.