Bostadsköpare påverkas av stigande elpriser

Drygt 40 procent av Hemnets besökare som letar bostad uppger att de stigande elpriserna påverkar bostadssökandet. Det visar en undersökning från Hemnet.

Fyra av tio bostadsköpare på Hemnet uppger att de påverkats av de stigande elpriserna, visar undersökningen. Det är en ganska hög andel, menar Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.

Med tanke på den uppmärksamhet de rekordhöga elpriserna har fått är det klart att det får effekter även för bostadsköpare, säger han. 

41 procent av de som planerar att köpa en bostad inom en 12 månadersperiod uppger att de påverkats av de stigande elpriserna. 15 procent uppger att de påverkats i hög utsträckning och 26 procent uppger att de påverkats till viss del. 

– Nu är vi mitt uppe i de rekordhöga elpriserna. Över en längre period lär de inte påverka lika mycket, men just nu får de sannolikt en effekt på efterfrågan, säger Holmberg.

Det handlar sannolikt framförallt om en förflyttning av efterfrågan, där bostäder med lägre elkostnader blir mer efterfrågade. 

De svarande har även fått uppge hur de påverkats av de stigande elpriserna. Där 49 procent uppger att de söker en bostad med lägre elkostnad, medan 29 procent uppger att de söker en bostad med ett lägre utgångspris. 

– Att bostadsköpare påverkas är inte samma sak som att elpriserna får en stor effekt på priserna. Det är inte heller något som vi kan se i vår data i nuläget, säger Erik Holmberg.