Vad betyder Riksbankens räntehöjning för bostadsmarknaden?

I slutet av april höjde Riksbanken reporäntan med 0,25 procentenheter från tidigare 0 procent. Det är första gången sedan 2014 som räntan är över 0 procent och Riksbankens prognos är att räntan ligger på 2 procent om tre år. Vad betyder det för bostadsmarknaden. Staffan Tell, expert på Hemnet, reder ut.

Bör man känna oro som bolånetagare?

– För att minska sin oro är det bra att ”stresstesta” sin hushållsekonomi. Riksbanken har flaggat för fler höjningar och det är viktigt att ta reda på vad ökade ränteutgifter skulle innebära för din eller familjens månadsbudget. Detta gäller också bostadsrättsföreningar som ofta har lån där det är viktigt med löpande koll om föreningen har bundna lån på olika löptider för att vara beredd när de löper ut.

Är det bra att binda lånen?

– Historiskt har det varit gynnsamt att ha rörlig ränta eftersom den varit lägre än den bundna. Men detta är en fråga som beror på hur riskvillig du är. Om du oroas mycket av att räntan varierar över tid kan det vara en idé att titta på vad det skulle innebära att binda räntan. Det kan dock vara klokt att i så fall välja flera olika löptider så att inte hela lånet löper ut vid ett tillfälle, då räntan kan ha stigit kraftigt.

Finns det risk att bostadspriserna ska sjunka kraftigt?

– Bostadspriserna har stigit i princip oavbrutet sedan mitten av 90-talet. Prisuppgångarna kan förklaras av flera olika faktorer. Vi har som bekant haft låg ränta, stigande löner, en utbredd bostadsbrist och en hög efterfrågan på bostäder. Under pandemin tog prisuppgångarna ytterligare ett hopp med ökningar på 20 procent på årsbasis på sina håll. Att sådana uppgångar inte är hållbara över tid är nog de flesta bedömare överens om, och jag skulle inte bli förvånad om marknaden kyls av något under året. Å andra sidan köper vi i Sverige bostad i första hand för att bo och inte för att spekulera. Det gör att marknaden är relativt stabil jämfört med andra marknader internationellt där det inte är ovanligt att privatpersoner äger flera lägenheter som de hyr ut i andra hand. Senast vi såg en prisnedgång på bostadsmarknaden var hösten 2017 i samband med det skärpta amorteringskravet. Då återhämtade sig priserna inom något år.

Ska jag avvakta med att köpa bostad?

– Det är mycket svårt att sia i exakt hur bostadspriserna kommer att utvecklas på kort sikt och när det är bästa tid att kliva in på marknaden. Mitt råd är att utgå mer från de behov och ekonomiska möjligheter du har snarare än att försöka hitta en optimal ”timing”. Ju längre du planerar att bo i bostaden desto mindre är risken för att den kommer att vara värd mindre den dag du ska sälja. Och om man köper och säljer bostad i samma marknad minskar också risken för att hamna snett. Har du möjlighet är det bra att amortera löpande på ditt bolån och även att månadsspara. På så sätt minimerar du risken att inte kunna flytta vidare på grund av prisnedgång.