Orden du ska ha koll på inför bolånet

Vad innebär det att ha en medlåntagare? Och vad är ett handpenningslån? Det är inte helt lätt att hänga med i bankspråk. Här reder vi ut ord och termer som du med största sannolikhet stöter på när du ska ta bolån.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Accepterat pris

Accepterat pris, eller acceptpris som det också kallas, är det lägsta priset som säljaren kan tänka sig att acceptera som slutpris för bostaden.

Amortering 

Att amortera betyder att betala av en skuld. Amortering är det belopp man betalar av på sitt lån. Ju mer man har amorterat desto mindre blir räntekostnaden – då även lånet blir mindre.

Amorteringsfrihet 

Som låntagare kan man, under en bestämd tidsperiod och under vissa förutsättningar, slippa amortera på sitt lån. Under den perioden betalar låntagaren endast ränta på lånet. 

Annuitetslån 

Annuitet betyder att låntagaren betalar ett lika stort totalbelopp vid varje amorteringstillfälle. Betalningen av ränta och lån är alltså upplagt på ett sådant sätt att de i slutändan alltid landar på en och samma summa vid betalningstillfället.

Belåningsgrad 

Belåningsgraden är den procentsats som beskriver hur belånad en bostad är jämfört med marknadsvärdet på bostaden. Är en bostad exempelvis värderad till 1 000 000 kronor med en belåningsgrad på 70 procent är bostaden belånad till 700 000 kronor. 

Besiktning

En besiktning är en översyn av bostaden för att få koll på fastighetens skick och hitta eventuella fel. Efter besiktningen kan du få förslag på åtgärder som kan vara bra veta om innan eller i samband med att du budar på bostaden.

Bindningstid 

När man tar ett bolån kan man välja hur lång bindningstiden ska vara för lånet. Oftast ligger bindningstiderna mellan tre månader (även kallad rörlig ränta) och tio år. Binder man sitt lån i exempelvis tre år innebär det att räntesatsen är densamma under dessa tre år – oavsett hur räntan förändras hos bankerna. Man kan även välja att dela upp lånet i flera delar med olika bindningstider. 

Läs om allt du behöver veta om ditt bolån i vår guide!

Borgensman 

En borgensman är en person som går i borgen för en låntagare, vilket innebär att man åtar sig att betala tillbaka låntagarens skuld om personen själv inte kan slutföra betalningen. 

Bottenlån 

Ett bottenlån är ett lån med bostaden som säkerhet, vilket innebär att bostaden fungerar som pant för lånet. Ett bottenlån kan då ge lägre räntenivåer än om lånet hade tagits utan säkerhet. 

Brygglån 

Brygglån, även kallat överbryggningslån. Det är ett tillfälligt lån för de som behöver betala för sin nya bostad innan de har fått betalt för sin gamla. Lånet agerar alltså brygga mellan de två bostäderna, därav namnet.

Dröjsmålsränta 

Dröjsmålsränta är en extra ränta som låntagaren ska betala om en betalning inte sker i tid. 

Effektiv ränta 

Den effektiva räntan är den årliga räntan som man betalar på lånebeloppet, samt där alla avgifter har räknats med. Det ger en bra helhetsbild av alla utgifter och gör det enklare att jämföra räntor mellan olika långivare. 

Gäldenär 

En gäldenär är en person som står i skuld till någon annan. Vanligtvis är det en privatperson som tagit ett lån av en bank, då banken agerar borgenär och privatpersonen gäldenär. 

Handpenning 

Handpenningen är en förskottsbetalning som köparen av en bostad ger till säljaren i samband med kontraktsskrivningen. 

Handpenningslån 

Ett handpenningslån innebär att man tar ett tillfälligt lån av sin bank till handpenningen. Lånet betalas sedan tillbaka så fort bostadsaffären är klar. 

Här kan du läsa vår bolåneguide.

Kontantinsats 

Kontantinsatsen är den del som köparen av en bostad betalar själv och inte finansierar med hjälp av ett bolån. Man behöver betala minst 15 procent av bostadens totala kostnad i kontantinsats. 

Kreditprövning

När man ansöker om ett lån utförs det en kreditprövning. Kreditprövningen innebär att långivaren kontrollerar om man uppfyller kraven för ett lån samt ser över möjligheterna att betala räntor och amorteringar. 

Köpebrev 

Ett köpebrev är ett juridiskt bindande dokument som bevisar att betalningen av en fastighet har skett. När köpebrevet är påskrivet av båda parter bevisar det att en överlåtelse av en fastighet har skett. 

Lån med säkerhet

Ett lån med säkerhet är när det man tar lån för, exempelvis en bostad eller en bil, används som pant för lånet. Om låntagaren sedan skulle få svårt att betala kan långivaren tvinga fram en försäljning av säkerheten. 

Lånelöfte 

Ett lånelöfte är ett förhandsintyg från banken som visar hur mycket man kan få låna för att köpa en bostad. Lånelöftet är vanligtvis giltigt tre till sex månader, men är i sig ingen garanti för att få ta ett bolån.

Medlåntagare 

Att ha en medlåntagare innebär att man som låntagare tar lånet tillsammans med någon annan. Det blir då två, eller fler personer, som ansvarar för att lånet betalas tillbaka.

Nominell ränta 

Den nominella räntan är den ränta som man betalar för själva lånet. Nominell ränta tar inte hänsyn till eventuella avgifter som tillkommer. 

Reporänta 

Reporäntan bestäms av Riksbanken som i sin tur bedömer det svenska och internationella ekonomiska läget i samhället. 

Ränteskillnadsersättning

En ersättning som låntagaren måste betala till långivaren om man vill betala av ett lån med bunden ränta i förtid. Det är en kompensation för den ränteförlust som långivaren då gör. Det ska framgå i avtalet om ränteskillnadsersättning ska betalas om lånet löses ut i förtid.

Skuldebrev

Skuldebrevet är ett skriftligt bevis som skrivits under av låntagaren. Skuldebrevet visar hur mycket pengar man har lånat och beskriver även villkoren för det avtalade lånet.