Nytt bostadshus med garage – endast för cyklar

Intill Södra Station i Stockholm ska ett bostadshus byggas utan några garageplatser för bilar – däremot kommer det att finnas gott om plats för cyklar och dess ägare.

I takt med att Stockholm växer krävs nya bostäder och inte minst nya trafiklösningar. Ur detta springer idén om ett cykelgarage med plats för 700 cyklar, med lägenheter ovanpå. Projektet är i ett tidigt skede, fastighetsbolaget Wallenstam har precis fått markanvisning.

Placeringen av huset intill Södra station är noga utvald, här finns förutsättningar för att leva ett liv i staden utan bil, men med god tillgång på kommunikationer. Bostadshuset med 57 lägenheter kröner garaget och är det första i Stockholm med ett p-tal på 0. P-talet ger en indikation om hur många garageplatser för bil man måste rita in för ett nytt bostadshus. Ett på p-tal på 0,5 betyder exempelvis att det måste finnas p-platser för häften av lägenheterna i bostadshuset.

I nya bostadshuset vid Södra station kommer inga bilar kunna parkera – men desto fler cyklar

Brist på bostäder, inte p-platser

– Man tar för givet att det ska finnas bilgarage under varje hus, i detta fall har vi testat något helt nytt, säger Rahel Belatchew Lerdell, VD för Belatchew Arkitekter som ritat planen för ”cykelgarage-huset”

– Det är ju nämligen inte p-platser som fattas i Stockholm, utan bostäder, fortsätter hon.

Cykelgaraget är tänkt att fungera som en hub för cyklisterna. Här ska det finnas möjlighet att låsa in hjälmen, duscha och dessutom ska det även finnas en cykelverkstad.

– Det handlar om att tänka på ett nytt sätt, om att lösa våra transporter i storstäderna och om att hitta platser för nya bostäder.

Ännu så länge är bostadshuset inte helt färdigdefinierat i sina funktioner, men Rahels ambition är att ett miljötänk ska genomsyra även lägenheterna.

Lägenheter och garage beräknas stå klart tidigast 2018.

Text: Hemnet-redaktionen