Enklare låneprocess i nyproduktion

Fast pris och ingen budgivning samt möjlighet till egen påverkan av tillval och utformning. Nyproducerade bostadsrätter har blivit ett attraktivt inslag på bostadsmarknaden och innebär oftast en enklare låneprocess för köparen.

bluestep5

I storstadsområdena Stockholm, Göteborg, Malmö och de stora universitetsstäderna har det under de senare åren byggts många nya bostäder, men inte i tillräckligt hög takt. Bostadsbristen och den starka värdeökningen har tillsammans med fasta priser och möjlighet till att påverka utformningen gjort att nyproducerade bostäder blivit väldigt attraktiva på bostadsmarknaden. Det gör också att många söker bolånelöfte för nyproduktion.

Enklare lånelöfte

De standardiserade köpprocesserna, som de stora byggherrarna tillämpar, har gjort det enklare för kunden och bankerna att hantera dessa bolånelöften eftersom alla kostnader är kända och det inte uppstår budgivningar. – Många gånger förbättras kundens ekonomiska situation i och med köpet. De tar sig in på bostadsmarknaden för första gången, kan få lägre boendekostnad och tar del av värdeökningen. Kunderna som söker lånelöften för nyproduktion har i större utsträckning inga betalningsanmärkningar utan har ofta moderna anställningsformer eller är egna företagare. Och de har alla en hög återbetalningsförmåga, berättar Rami El-Zein, affärsutvecklare på BlueStep.

De flesta banker erbjuder 85 procents belåningsgrad för bostadslån. Vissa banker erbjuder också speciella nyproduktionslån. – Hos oss kan du låna upp till 100 000 kr, eller max 5 procent av bostadens värde, till tillval. Att vara med och påverka utformning och tillval är en stor del av nyproduktion. Därför erbjuder vi detta. Dessutom har det historiskt sett skett en viss värdeökning i bostaden från det att du anmäler dig för bostaden, vilket ibland är upp till två år innan tillträdet, säger Rami El-Zein.

bluestep1

Hjälp med kalkylen

Dock kan det finnas anledningar när ett lånelöfte inte kan ges. – När kalkylen inte går ihop, när helheten har för hög risk, då kan det bli ett nej. Det kan vara att kundens återbetalningsförmåga är för låg eller att den nyproducerade bostadsrättens framtida ekonomiska plan riskerar att inte bli godkänd. Till exempel kan det vara få lägenheter i fastigheten och vi ser att samtliga måste vara sålda för att den framtida bostadsrättsföreningens ekonomi ska gå ihop. Ibland kan det också bero på att byggherren är liten och nyetablerad. Men då ger vi rådet att de ska titta på ett annat projekt för att möjliggöra lånelöftet. En del kunder kan ha en till synes låg återbetalningsförmåga. Men när vi räknat ihop all inkomst, även till exempel underhållsstöd, extrajobb och tilläggspensioner, gjort en värdering och ett övervärde finns i den existerande bostaden som möjliggör en högre kontantinsats, går kalkylen ofta ihop och vi kan hjälpa kunden att förverkliga drömmen om en ny bostad.

Läs mer om bolån och lånelöften på Bluestep