Allt du behöver veta om amorteringskravet

Den 1 juni träder det nya amorteringskravet i kraft och det innebär i korthet att alla som tar bolån från och med denna dag måste amortera på sitt lån. Men vad innebär det i praktiken?

Frågorna är många kring de nya amorteringsreglerna. Här listar vi de vanligaste frågorna, och svaren, gällande det nya kravet.

1. Hur mycket ska jag amortera? Om du har ett lån som motsvarar 70% eller mer av bostadens värdering vid köpet amorterar du 2% per år. Har du lån på lägre än 70%, ner till 50%, amorterar du 1% av lånet varje år.

Två räkneexempel: Du köper en bostadsrätt för 3 miljoner kronor och lägger 15% kontant. Ditt lån blir 2 550 000 kronor och överstiger 70% av bostadens värde. Du ska amortera 2% av detta varje år, dvs 51 000 kronor eller 4250 kr per månad.Du köper en bostadsrätt för 3 miljoner kronor och lägger 35% kontant. Ditt lån blir 1950000 kronor och understiger 70%, men överstiger 50%, av bostadens värde. Du ska amortera 1% av detta varje år, dvs 19500 kr eller 1625 kr per månad.

2. Gäller det alla typer av bostäder? Amorteringskravet gäller bostadsrätter och småhus/villor, men inte jord- och skogsbruksfastigheter

3. Jag har precis tagit lån. Hur påverkas jag?Amorteringskravet gäller enbart lån som är tagna från och med 1 juni 2016 och framåt. Lån tagna innan dess följer inte regeln.

4. Jag tänkte låna upp på mitt hus i höst. Måste jag amortera?Ja, alla nya lån som tas efter 1 juni 2016 omfattas av amorteringskravet.

5. Jag ska ta över lånet på ett hus jag ska köpa. Omfattas jag av det nya kravet? Ja, eftersom det är ett nytt lån för dig så gäller amorteringskravet även här.

6. Jag har ett gammalt lån men ska ta ett till för att renovera. Vad händer då? Det nya lånet kommer att läggas ihop med det du redan hade. Om du amorterar på det gamla lånet amorterar du även på det nya. Om du inte amorterar i dag och utökar ditt nuvarande lån måste du amortera, om det nya och gamla lånet tillsammans överstiger 50 procent av bostadens värde som är gränsen för amorteringskravet. Amorteringsreglerna tillåter två modeller.Den ena är att amortera 1 eller 2 procent beroende på hur stort lånet är jämfört med bostadens värde, som vi beskrev under punkt 1.Den andra är att man amorterar av det nya lånet, tilläggslånet, på tio år. Amorteringen ska pågå till hela det nya lånet är betalt eller den samlade skulden kommit ner till 50 procent av bostadens värde.

7. Vi har köpt en tomt men har ännu inte byggt huset. Vad händer då?Om avtalet för husbygget är klart innan 1 juni 2016 omfattas ni inte av amorteringskravet. Är byggavtalet inte färdigt kommer lånet för husbygget att omfattas av amorteringskravet.

8. Omfattas nyproducerade lägenheter av amorteringskravet?Bankerna har möjlighet att göra undantag från amorteringskravet i fem år för de första köparna av helt nya bostäder. Det är dock upp till varje enskild bank.

9. Vad händer om jag vill flytta mina gamla lån till en ny bank? Om du inte utökar lånet kommer de gamla reglerna fortfarande att gälla.

10. Kan jag omvärdera bostaden för att eventuellt få ner lånegraden?Det går att omvärdera bostaden vart femte år. Det som krävs då är att man gjort en ”avsevärd värdeändring”, t.ex. en omfattande ombyggnation eller renovering. Att bygga om kök eller badrum räcker inte. De fem åren räknas från den dag man köpte bostaden. Om man har en bostad före den 1 juni och utökar lånet efter 1 juni kan man omvärdera sin bostad. Därefter börjar femårsregeln att gälla.

11. Kan jag på något sätt undantas från de nya reglerna?Det går att få undantag från amorteringskravet om man har särskilda skäl, de som nämnts är dödsfall i familjen, sjukdom och arbetslöshet.

12. Min bank säger att jag måste amortera mer än 1%, trots att jag bara har lånat till 60% av husets värde.De nya reglerna är en miniminivå och det finns ingenting som hindrar banken från att kräva en högre amorteringsgrad av den som tar nytt lån.