Skärpt amorteringskrav införs i mars 2018 – detta innebär det för dig

Den första mars i år införs ett nytt amorteringskrav. Det nya kravet innebär att alla som tar ett nytt bolån på över 4,5 gånger den årliga bruttoinkomsten behöver amortera ytterligare 1 procent per år.

Hushållens skulder stiger och flera bedömare menar att det innebär en ökad sårbarhet för svensk ekonomi. Därför har Finansinspektionen beslutat att skärpa det redan existerande amorteringskravet för nya bolånetagare som tar stora lån i förhållande till sina inkomster.

Gamla lån innefattas inte i det nya amorteringskravet. Men för de som ska finanserna en ny bostad, eller öka sin belåning för exempelvis en renovering, är det viktigt att räkna på vad det nya kravet kan innebära.

Sannolikt påverkar det nya amorteringskravet bostadsmarknaden på flera sätt. På kort sikt har det framförallt bidragit till att fler vill sälja sin bostad under våren vilket kan ha bidragit till ett ökat utbud på marknaden. Utbudet av bostadsrätter under vecka 6 i år är på en rekordnivå och hela 84 procent högre än motsvarande vecka förra året.

Amorteringskravet innebär också att de som har en lägre lön får en högre kostnad. Detta leder i sin tur till att färre kommer att ha möjlighet att köpa en bostad. Det nya kravet kommer sannolikt främst påverka yngre förstagångsköpare och singelhushåll. Under de senaste två åren har bankerna successivt ökat sina krav på bolånetagare i takt med att regleringarna har ökat. Nedan illustreras hur amorteringskravet påverkar en förstagångsköpare.

Räkneexempel – så mycket måste du amortera enligt nya kravet

Emma 23 år

  • Bostadens pris: 2 200 000 kr
  • Lånebelopp, 85 % av priset: 1 870 000 kr
  • Hushållets bruttoinkomst: 300 000 kr/år
  • Skuldkvot: 6,2 (skuld 1 870 000 / inkomst 300 000)
  • Amorteringskrav: 3 % (då skuldkvoten överstiger 4,5 och belåningsgraden är över 70 %)
  • Amortering per månad: 4 675 kr
  • Avgift: 2000 kr
  • Ränteutgift: 3116 kr

Totalutgift med det nya amorteringskravet: 9791 krTotalutgift med det gamla amorteringkravet: 8233 krTotalutgift innan amorteringkrav: 5116 kr