Rekordstort intresse för bostadsmarknaden

Vecka 33 noterade Hemnet ett nytt besöksrekord på 3,4 miljoner besökare. Det var en ökning med 52 000 besökare jämfört med samma vecka förra året. Totalt spenderade svenska folket 1,2 miljoner timmar på att leta bostad under veckan.

– Trots prisfall och oroligheter på bostadsmarknaden under det senaste året fortsätter intresset bland bostadsspekulanter att öka. Det finns en del frågetecken kring hur marknaden kommer att utvecklas hösten, främst kring det växande utbudet. Men vi kan samtidigt notera att det underliggande intresset för bostadsmarknaden är mycket starkt, säger Staffan Tell pressansvarig på Hemnet.

Senaste veckan (vecka 32) har utbudet av bostadsrätter på Hemnet ökat med 14 procent (exklusive nyproduktion) i jämförelse med samma period förra året. Villautbudet var 12 procent högre under perioden.

– Vi tror att det kommer att vara ett fortsatt högt utbud. En allt större andel av de annonser som plockas bort från Hemnet är osålda och vi tror att många av dem kommer att komma tillbaka. Vi ser också att andelen återpublicerade annonser har ökat. Dessutom fortsätter utbudet av nyproduktion att öka och vi kan anta att det kommer ut mycket nu i september och oktober, säger Tell.

Vill du ha koll på bostadsmarknaden? Skaffa Hemnets nyhetsbrev, klicka här.