Trög Stockholmsmarknad under 2018

Utbudet av bostadsrätter i Stockholms län har varit rekordhögt under 2018. Samtidigt har antalet nytillkomna bostadsrätter på marknaden inte varit nämnvärt högre än tidigare år. Det rekordhöga utbudet kan istället ses som ett resultat av en trög marknad med längre försäljningstider och ökat antal återpublicerade bostadsrätter.

Bostadsrättsmarknaden i Stockholm 2018 präglades till stor del av stabilisering efter skärpningen av amorteringskravet i mars och ett dramatiskt 2017 med tydliga prisnedgångar under hösten. Det höga utbudet av bostadsrätter under 2018 är också ett resultat av den tröghet på marknaden som denna osäkerhet skapade.

Trots det höga utbudet var antalet nytillkomna objekt under 2018 relativt normalt. Det publicerades 40 341 bostadsrätter i Stockholms län under året vilket är helt i nivå med tidigare år, bortsett från 2017.

Under våren 2017 publicerades det ovanlig många bostadsrätter samtidigt som marknaden blev mer och mer försiktig. Denna avslutning på 2017 byggde upp det rekordstora utbudet som peakade i februari ifjol.

Under 2018 har säljare och köpare haft relativt svårt att mötas vilket gjort att bulken av osålda bostadsrätter växt. Dessa osålda lägenheter tenderar i stor utsträckning att komma tillbaka på marknaden vilket gör att graden av återpublicering ökar och bygger upp utbudet. Under 2018 noterade antalet återpublicerade bostadsrätter en ny högstanivå.

Både 2017 och 2018 har det varit ett historiskt väldigt högt utbud av bostadsrätter till salu i Stockholm.

– 2017 berodde det höga utbudet framför allt på ett stort tillflöde av bostadsrätter till marknaden. 2018 är det snarast är ett resultat av en trög marknad med längre försäljningstider och fler återpublicerade som skapat det höga utbudet, säger Erik Holmberg marknadsanalytiker på Hemnet.