Så var bostadsmarknaden i januari

Få full koll på bostadsmarknaden med Hemnets nyhetsbrev – klicka här.

I januari fanns det 11 887 nyproducerade bostadsrätter till salu på Hemnet. Det innebär en minskning med 16 procent sedan toppnivån i juni ifjol. Utvecklingen av nyproduktionsutbudet är nu negativ på årsbasis för första gången sedan maj 2016. Framför allt är det ett lågt antal nytillkomna objekt på marknaden som gör att utbudet minskar och det är tydligt att bostadsbolagens minskade byggande nu fått effekt på utbudet.

Utbudsnedgången på riksnivå drivs framför allt av en kraftig nedgång i Stockholm. Där har antalet nyproducerade bostadsrätter minskat med 29 procent sedan januari ifjol. I både Västra Götaland och Skåne har utbudet minskat med 13 procent sedan november förra året, vilket var den hittills högsta noterade nivån för dessa län.

På successionsmarknaden fortsätter bostadsrättsutbudet att ligga på en hög nivå. I januari var utbudet i riket 7 procent lägre än motsvarande månad ifjol men hela 50 procent mer än januari 2017.

Precis som under hösten beror det höga utbudet framför allt på en tröghet på marknaden snarare än att det kommit ut många nya bostadsrätter på marknaden.

Ett tydligt tecken på denna tröghet är att nivån av andelen återpublicerade bostadsrätter i januari var den högsta noterade sedan 2013. Av de publiceringar som gjordes på Hemnet i januari var hela 32 procent återpubliceringar. Även i Skåne och Stockholms län noterades en ny högsta nivå med en återpubliceringsandel på 27 respektive 36 procent. Motsvarande andel i Västra Götaland var 25 procent.

Höga försäljningsvolymer i januari

Januari var en månad med fortsatt höga försäljningsnivåer. I riket såldes det 6 756 bostadsrätter, vilket är något under fjolårets januarisiffra men klart högre än motsvarande månad de föregående åren. Januari och februari 2018 präglades till stor del av det då stundande amorteringskravet vilket innebar rekordhöga försäljningssiffror.

Ett liknande mönster kan ses i Västra Götaland där antalet sålda bostadsrätter i januari var högre än motsvarande för januari månad tidigare år bortsett från 2018. I Stockholm låg antalet försäljningar i nivå med eller något under motsvarande månad tidigare år. Antal sålda bostadsrätter i Skåne uppgick till 960, vilket är det högsta antalet under en januarimånad sedan 2013 (så långt tillbaka som Hemnet har en enhetlig tidsserie över försäljningar).

Även på villamarknaden var januari en månad med höga försäljningsvolymer. I hela riket noterades det högsta antalet sålda villor för en januarimånad sedan 2013. Desamma gäller för både Skåne och Västra Götaland medan det i Stockholm såldes något färre än januari ifjol.

Fler bostadsköpare tror på ökande priser

Andelen bostadsköpare som tror på sjunkande priser minskade kraftigt i februari; från 37 procent i januari till 28 procent i februari. Samtidigt ökande andelen som tror på ökande bostadspriser. Det är nu 19 procent av bostadsköparna som tror på stigande priser de kommande sex månaderna. Vi ser denna utveckling som något av en tillbakagång efter ett par månader där det har varit väldigt mycket fokus på riksbankens räntehöjning och dess påverkan på bostadsmarknaden.