Så var bostadsmarknaden i februari

I februari fanns det 19 239 aktiva bostadsrätter till salu på Hemnet. Det är en ökning med 7 procent från januari månad vilket är en säsongsmässigt mindre ökning än normalt mellan dessa månader.

Årstakten var fortsatt negativ i februari med ett utbud 10 procent lägre än februari månad ifjol. Det är dock troligt att vi redan nästa månad återigen kommer att ha en positiv årstakt i och med den kraftiga utbudsminskningen som skedde efter amorteringskravets skärpning i mars 2018.

Även i Stockholms län (-22 %) och Västra Götalands län (-8 %) var årstakten negativ i februari medan utbudet i Skåne låg över fjolårets nivå med 3 procent.

Lägre försäljningsvolymer sedan amorteringskravet

Försäljningsvolymerna i februari var relativt höga i riket totalt. Jämför med februari ifjol såldes det 14 procent färre bostadsrätter men i jämförelse med februarimånaderna åren innan så var årets månad i nivå eller något över.

I februari, likt månaderna innan, skiljer sig Stockholm ut med relativt låga försäljningsvolymer i förhållande till tidigare år. Detta till följd av att priserna generellt är högst i Stockholm och att amorteringskrav och skärpta bankrestriktioner därför haft störst effekt där. Under de gånga tolv månaderna, sedan amorteringskravets skärpning, har antalet sålda bostadsrätter i Stockholm minskat med 12 procent i jämförelse med de tolv månader som föregick amorteringskravet.

Det är klart mer än övriga delar i riket. För nyproduktionen är minskningen i försäljningsvolym dramatiskt. Detta trots att nyproduktionen på papperet är undantaget denna skärpning. Även på villasidan har minskningen i försäljningsvolym varit störst i Stockholms län.

Priset på nyproduktion får köpare att tveka

I februari genomfördes en undersökning på Hemnet gällande bostadsköpares inställning till nyproduktion. Av de som uppgav att de planerar att köpa bostad de kommande tolv månaderna var det 37 procent som svarade nej på frågan om de kan tänka sig att köpa en nyproducerade bostad. 38 procent uppgav att de kan tänka sig köpa en nyproducerad bostad medan en fjärdedel av de tillfrågade var tveksamma.

Av de som var tveksamma eller som inte kunde tänka sig att köpa en nyproducerad bostad uppgav 54 procent att de tyckte att prisnivån var för hög som anledning till detta. Det var den klart vanligaste anledningen till att respondenterna inte kunde tänka sig eller var tveksamma till att köpa nyproduktion.

Något fler tror på sjunkande bostadspriser

Andelen bostadsköpare som tror på sjunkande bostadspriser de kommande sex månader ökade med 3 procentenheter i mars jämfört med februari. Det är nu 31 procent av bostadsköparna som tror att bostadspriserna kommer att sjunka medan 20 procent uppger att de tror att bostadspriserna kommer stiga framöver.