Het bostadsmarknad i Skåne

Bostadsmarknaden har varit het i Skåne hittills i år. Aldrig tidigare har det sålts lika många bostadsrätter och villor under det första kvartalet som det gjorts i år. För var enskild månad hittills i år har också den högsta antalet sålda bostadsrätter noterats för respektive månad.

Aktiviteten på Skånes bostadsmarknaden har varit ovanligt hög hittills i år. Under det första kvartalet har det sålts 1 750 villor och 3 180 bostadsrätter på successionsmarknaden i Skåne. Det är 5 respektive 8 procent mer än vad som såldes under det första kvartalet ifjol och den högsta försäljningsvolymen under kvartal 1 för både villor och bostadsrätter tillbaka till 2013.

På bostadsrättsmarknaden har varje enskild månad hittills i år inneburit den högsta noterade nivån av sålda bostadsrätter för den respektive månaden tillbaka till 2013. Detta gäller både i Skåne län totalt, men också på kommunnivå i både Malmö, Helsingborg och Kristianstad.– Skånemarknaden har återhämtat sig väldigt väl sedan den turbulenta hösten 2017 då priserna vände ner. Att det är så pass höga försäljningsvolymer i Skåne är helt klart ett styrketecken.  Det tar något längre tid idag att sälja sin bostad i genomsnitt men samtidigt säljs det rekordmycket bostäder just nu, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.

Även på nyproduktionsmarknaden var försäljningsvolymerna höga i Skåne under årets första kvartalet. Utbudet av nyproduktion i Skåne går också emot trenden i övriga riket.

I många delar av landet, framför allt i Stockholm, minskar utbudet av nyproduktion på grund av minskat byggande. Detta är dock inget som kan ses i Skåne där en ny rekordnivå av nyproducerade bostadsrätter till salu noterades i mars månad.– På flera håll i riket har det höga utbudet av nyproducerade bostadsrätter setts som en indikation på att det byggts för mycket och för dyrt jämfört med efterfrågan. Detta kan vi inte riktigt se i Skåne där försäljningsvolymerna på både nyproduktions- och successionsmarknaden är så pass höga som de är, säger Erik Holmberg.