Så kan unga komma in på bostadsmarknaden

Unga har svårt att få bolån – trots fast anställning, det visar en ny rapport från Skandia. En lösning på problematiken är att föräldrar kan kliva in som medlåntagare.– Har man möjlighet att stötta sitt barn på detta sätt så underlättar det möjligheten att kunna låna till bostaden, säger Skandias bolåneexpert Ulf Wikland.

I en ny rapport har Skandia undersökt var i Sverige som en ung vuxen kan beviljas ett bolån för en normalstor etta. Resultatet visar att unga vuxna blir nekade bolån i 13 av 25 Sveriges största städer. I rapporten framgår det att en ung vuxen inte kan köpa en normalstor etta i studentstäder som Uppsala, Halmstad och Linköping. Skärpta kreditregler, skärpta amorteringskrav och striktare bolånetak, samt en drastisk prisökning av bostäder, är några av orsakerna till det resultat som framgår i rapporten.

Räkna ut vad din ränta blir hos Skandia.

Men det finns sätt för föräldrar att hjälpa sina barn vid köpet av bostad. En förälder kan gå in som medlåntagare, Ulf Wikland förklarar närmare. – En medlåntagare är låntagare till lika stor del som den som ska bo i bostaden, med samma rättigheter och skyldigheter att lånet hanteras korrekt. En medlåntagare är oftast en förälder som hjälper sitt barn att låna till eget boende för att den enskildes ekonomi inte klarar av att låna det belopp som behövs själv, säger han.

Vilka är fördelar med att ha en medlåntagare? – Fördelen med en medlåntagare är att den totala ekonomin för samtliga låntagare klarar av ett högre lånebelopp än vad man gör själv. Medlåntagaren ska dock vara medveten om att de går in som låntagare på samma premisser som den som ska bo i bostaden. Det kan påverka möjligheten att själv kunna utöka sitt lån vid behov i framtiden om man är med på exempelvis sitt barns lån till bostad. Har man flera barn och vill stötta samtliga på samma sätt så bör man se över den totala ekonomin och vilka lån man klarar av, säger Ulf Wikland

Har man möjlighet att stötta sitt barn på detta sätt så underlättar det möjligheten att kunna låna till en bostad. Ulf Wikland påpekar också att föräldrar som är kunder hos Skandia kan få rabatt på bolåneräntan. Med maximal rabatt blir bolåneräntan 1,09 % (effektiv ränta 1,10 %*)på tre månaders bindningstid hos Skandia. – Rabatten på lånet sätts utifrån det totala engagemanget på låntagaren vilket innebär att om en förälder har tjänstepension i Skandia så får man rabatt för det engagemanget, säger han.

Räkna ut vad din ränta blir hos Skandia.

* Effektiv ränta 1,10 %Effektiv ränta är den totala kostnaden för lånet, inklusive avgifter. Hos Skandia betalar du ingen uppläggningsavgift för bostadslån och betalar du med autogiro tillkommer inte heller några andra extra kostnader. Skandias bästa ränta 1,09 % motsvarar en effektiv ränta på 1,10 %..

Mer om effektiv ränta och hur Skandia har räknat

Den effektiva räntan är lånets totala kostnad uttryckt som en årsränta, alltså vad det kostar om man slår ut räntan över året, inklusive avgifter. Exemplet är baserat på Skandias lägsta ränta med en bindningstid på 3 mån, ett bostadspris på 4 000 000 kr och en kontantinsats på 50 %, ett lånebelopp 2 000 000 kr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar) och återbetalningstid 50 år. Totalt ger detta en månadskostnad om 5 151 kr (inkl. amortering om 3 334) och en total kreditkostnad om 2 545 963 kr utan hänsyn till ev. skatteavdrag.