Så vill unga bo i framtiden

40 procent av unga svenskar mellan 15 och 24 vill bo i villa när de etablerat sig på arbetsmarknaden, men samtidigt menar de att hyresrätt är mer realistiskt. Det visar Boinstitutets undersökning Ungdomsbarometern.

I slutet av 2018 genomfördesUngdomsbarometern, en undersökning för att ta reda på hur unga vill bo och varför. Resultatet visar att en stor del, 40 procent, vill bo i en villa men inser samtidigt att det inte nödvändigtvis är realistiskt. Drygt en tredjedel av de tillfrågade vill bo i en bostadsrätt. En detalj värd att lyfta är att i Stockholm och Mellersta Norrland är bostadsrätt den mest populära bostadsformen.

På frågan vad de tillfrågade tror är den mest realistiska boendeformen för dem blir svaren annorlunda. Då toppar hyresrätt på 29 procent, tätt följt av bostadsrätt på 27 procent.

– Att en hyresrätt som anses mest realistiskt samtidigt upplevs omöjlig att få visar hur tuffa villkoren är för unga som inte har föräldrar som kan hjälpa till med bostadslån, kommenterar Boinstitutets verksamhetsledare Moa Andersson resultatet, enligt Mäklarvärlden.

Läs hela undersökningen här.