Lånet som kan hjälpa unga att köpa bostad

I takt med att bostadspriserna har ökat i Sverige har också svårigheterna för unga vuxna att köpa sin första bostad blivit allt tuffare. Att använda en medlåntagare kan vara en lösning för många.– Problemet är att genom de lagkrav som införts så har man stängt ute vissa målgrupper, framförallt förstagångsköpare och pensionärer, säger Lisa Berzelius, bolånespecialist hos Collector Bank.

Bostadspriserna har ökat kraftigt den senaste tioårsperioden, till exempel har snittkvadratmeterpriset i riket nästan fördubblats. Samtidigt har den disponibla inkomsten inte ökat i samma takt. Det plus amorteringskrav och bolånetak har gjort det svårt för unga vuxna att ta ett bolån och köpa en bostad.

Läs mer om Collector Banks bolån – klicka här.

Men det finns lösningar som kan göra det möjligt. För att hjälpa grupper som förstagångsköpare och pensionärer har Collector Bank identifierat en lösning; medlåntagare. – Idag räknar bankerna med en högre ränta än marknadsräntan, detta för att stresstesta ekonomin för att se om personen kommer att klara en högre ränta. Detta för att storbankerna ger ut bolån på 40 till 50 års sikt. För en ung person som vill köpa sin första lägenhet är det inte så troligt att man kommer att bo i samma bostad så många år och då blir beräkningarna väldigt hårda. För att uppfylla kraven kan man ha en så kallad medlåntagare, säger Lisa Berzelius, bolånespecialist hos Collector Bank.

Medlåntagaren står med på lånet som extra säkerhet men det är fortfarande personen som bor i lägenheten som sköter till betalningarna. Collector Bank tittar på båda individernas ekonomiska förutsättningar och väger samman detta, för att fler ska kunna få möjlighet att köpa sin bostad.

Vad för fördelar medför en medlåntagare? – En medlåntagare kan ge dig fördelen att låna mer pengar än vad du hade fått låna själv. Har du dessutom låg inkomst, om du till exempel studerar, och inte kan få ett lån själv så kan en medlåntagare ge dig möjlighet att få lånet, säger Lisa Berzelius.

Hon pekar på vikten av att veta att lånen som medlåntagaren står med på belastar även den personens kreditvärdighet. Ska någon vara medlåntagare bör personen först fundera på om man själv behöver låna pengar i närtid.

Kontakta CollectorBank ifall du vill söka om ett bolån med medlåntagare – klicka här.

Advertisement