Mäklare pekar på trögare marknad

Bostadsmarknaden har blivit trögare de senaste åren, det råder det ingen tvekan om. Hemnets statistik över andelen misslyckade bostadsaffärer och den återkoppling Hemnet får från mäklarbranschen talar sitt tydliga språk: det rör sig trögare.

Under den senaste tvåårsperioden har Hemnet kunnat se tydliga tecken på en trögare bostadsmarknad. Bostadsrätter ligger kvar längre som osålda och fler bostadsrätter än tidigare plockas bort. Mäklarna pekar också på bankernas kreditgivning som den största bromsklossen.

Trögare enligt mäklare

I en enkät genomförd i maj 2019 svarade 78 procent av de mäklare som uppgav att det går trögare att bankernas restriktiva kreditgivning är den främsta bromsklossen på bostadsmarknaden. Totalt deltog 520 mäklare i undersökningen som är en del av Hemnets nya rapport “Rörlighet på bostadsmarknaden – från samhällsekonomi till bostadsdrömmar“ där Hemnet tar ett lite bredare grepp kring frågan om hur vi kan uppnå en mer välfungerande bostadsmarknad.– Hösten 2017 sjönk priserna på bostadsmarknaden och köpare och säljare hade svårare att mötas. Under våren 2019 har vi sett flera tecken på en stabilisering men andelen misslyckade affärer ligger fortfarande på en relativt hög nivå jämfört med när marknaden var som hetast, säger Staffan Tell, Hemnets presstalesman.

Läs hela Hemnets rapport ”Rörlighet på bostadsmarknaden – från samhällsekonomi till bostadsdrömmar” här.

Visste du att…

I oktober och november 1973 steg oljepriset i omgångar mycket kraftigt. Sverige drabbades av en ekonomisk nedgång som inne- bar slutpunkten på ”Rekordåren”, ett decennium av tillväxt och framtidstro. Rekordåren hade förknippats med tillväxt, klassresor, och en moderniserad boendestandard. Under tio års tid, mellan 1965 och 1975, byggdes närmare en miljon nya bostäder i Sverige i det som kom att kallas miljonprogrammet.

I efterhand har miljonprogrammet delvis kommit att kritiseras – både för en fartblindhet och för en tveksam byggkvalitet som nu, femtio år senare, innebär stora renoveringsbehov. En del hus fick rivas nästan genast p.g.a. felkalkylerat befolkningsunderlag. Den snabba inflyttningen till städer motarbetades av kampanjer såsom den norrländska ”Vi flytt’ int’!”