Minskning av nybyggda lägenheter under 2019

Nya preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån visar en minskning av antalet nybyggda lägenheter i Sverige. Totalt är minskningen tolv procent.

Under första halvåret av 2019 är skillnaden gentemot 2018 tydlig. Under första halvåret i år har det påbörjats 24 650 lägenheter, vilket går att ställa mot 27 966 som påbörjades första halvåret 2018.

”Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 300 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 362 lägenheter under första halvåret 2018”, skriver SCB i sin rapport.

Läs mer och se siffror uppdelat per län här.