Det tredje rummet gör människor lyckligare

Det tredje rummet, alltså det som finns utanför hemmet, är viktigt för den sociala gemenskapen. Boende i grannskap med platser som underlättar möten med andra i området är både mer sociala och umgås mer med sina grannar, det visar en ny rapport från Bonava.

Foto: Bonava

Det tredje rummet finns för att människor ska kunna vara aktiva, sociala och kreativa. För bostadsutvecklaren Bonava har det tredje rummet blivit minst lika viktigt som de faktiska rummen i bostäderna de bygger. Det kan vara ett orangeri, närheten till vatten, ett hobbyrum eller en bänk placerad på en social plats i bostadsområdet. – En förlängning av vardagsrummet, som ligger utanför den egna bostadens väggar. Det är här vi möts. Ett tredje rum kan vara en pergola på en bostadsgård, eller ett hobbyrum, ett cykelmekarrum, eller en takterrass. Men det handlar också om hur våra byggnader möter de allmänna gatorna i området. Det kan vara en väl placerad bänk i anslutning till en entré, som ger möjlighet till paus och andrum för någon som rör sig i området, säger Gustaf Ljungh, arkitekt på Bonava.

Bygger Bonava grannskap nära dig? Läs mer här.

Foto: Bonava

Mäter graden av lycka

I Bonavas Happy Neighbourhood-rapport där företaget bland annat tagit fram ett Happy Index som definierar och mäter graden av lycka i ett grannskap, framgår det tydligt hur viktigt det tredje rummet är. Delade ytor bidrar till gemenskap och skapar en koppling till området. – Det vi tänker på vid planeringen av dessa rum är vilket sammanhang som gäller i just det aktuella grannskapet, vilken röd tråd vi hittat fram till och vilka de potentiella framtida boende är. Men vi tänker också på att det är viktigt att olika behov och åldrar ska kunna mötas på dessa platser, de måste vara multifunktionella, säger Gustaf.

De ytor som inte är förutbestämda är öppna för varje persons individuella tolkning. Det skapar möjlighet för kreativitet bland de boende, vilket ofta syns i grannskap som kommit långt i sin utveckling och ligger på höga nivåer i Bonavas Happy Index. – Att känna sina grannar skapar trygghet och gemenskap även om man inte umgås dagligen. Ett hem är lika mycket känslan av trygghet, sammanhang och lugn. Det är därför vi är noga med att skapa hem och levande platser, och inte bara bostäder, säger Gustaf.

Så skapar Bonava lyckliga grannskap, läs mer här.