Kan ensamhet byggas bort?

Ensamhet är ett växande problem i Sverige som kan kopplas till allvarliga folkhälsoproblem, exempelvis sjukskrivningar och depression. Bostadsutvecklaren Bonava har ställt sig frågan om det är möjligt att bygga bort ensamhet.

Foto: Bonava

Svenskar är ett av världens mest ensamma folk, framförallt då vi bor ensamma i större utsträckning än i andra kulturer. I Bonavas Happy Neighbourhood-rapport har företaget undersökt ifall det är möjligt att med hjälp av arkitektur minska ensamhet och social isolering i samhället.

Bygger Bonava grannskap nära dig? Läs mer här.

En detalj som lyfts i rapporten är mänsklighetens krigsarv och att det påverkat oss. Istället för att bygga öppna byggnader som ska underlätta socialt umgänge har byggnader istället byggts för att skydda. Clara Westman, Group Head of Customer Insight & Brand Innovation på Bonava, förklarar. – Enligt grannskapsprofessorn Scott Cloutier, präglades arkitekturen som följde efter kalla kriget och andra världskriget till viss del av det obehag som människor då upplevde av att okända personer kunde titta in i deras hem. Därför byggdes hus som på olika sätt skyddade mot insyn, till exempel med skyddande murar eller små fönster. Arkitektur idag är betydligt mer öppen mot omvärlden och de hem som förr upplevdes skyddande kan idag istället upplevas som avskärmande och isolerande, säger hon.

Innan första spadtaget

När Bonava bygger bostäder och områden börjar arbetet långt innan första spadtaget. Först och främst väljs byggplatser som har de grundläggande förutsättningarna för att bli lyckliga grannskap.

Det finns tankar bakom allt från hur husen placeras i förhållande till varandra i området till detaljer i belysningen och fasadernas utseende. Allt det påverkar känslan och atmosfären i området och hur tryggt och hemtrevligt det känns för de som bor där. – Vi försöker också ofta att involvera de som ska bo i området i planeringen för att på så sätt ytterligare öka engagemanget, delaktigheten och känslan av tillhörighet, säger Gustaf Ljungh, arkitekt på Bonava.

Foto: Bonava

Inte alltid lätt

Gustaf pekar också på att det finns utmaningar med att få människor att umgås. Ibland krävs det en liten knuff i rätt riktning. – Vi aktiverar även platserna för att få igång den sociala gemenskapen. Det kan vara odlingsgrupper, yogaträningar, löparklubben eller cykelmeksdagar. Och som regel ordnar vi alltid en inflyttningsfest. Det handlar om att få grannarna att börja träffas helt enkelt, säger han.

Så skapar Bonava lyckliga grannskap, läs mer här.