Mindre risk för bostadsbubbla enligt ny rapport

Risken för en kollaps på bostadsmarknaden i Stockholm har minskat, det menar det internationella finansbolaget UBS i en ny rapport. I deras riskbedömning för 2019 ligger Stockholm på tolfte plats.

”UBS Global Real Estate Bubble Risk Index” genomförs varje år och är en rapport som tar tempen på heta bostadsmarknaden i världen. Utifrån ett index bedömer UBS risken för en bostadsbubbla i olika städer.

2017 låg Stockholm på andra plats, med en stor risk för en bostadsbubbla enligt UBS bedömning. 2019 ser det annorlunda ut då Stockholm landar på tolfte plats med ett index på 1,10, vilket innebär att marknaden är övervärderad men att det inte finns någon direkt risk för en bostadsbubbla.

I sin analys menar UBS att den svenska marknaden har kylts ner, mycket på grund av de amorteringskrav som införts och att det råder en lägre prisnivå i dag. Den låga räntenivån är också positivt för den framtida utvecklingen, enligt UBS.

Listan 2019 toppas av München, tätt följt av Toronto och Hong Kong.

UBS Global Real Estate Bubble Risk Index 2019 (se 2017 nedan)

UBS Global Real Estate Bubble Risk Index 2017