Så var bostadsmarknaden i oktober

I oktober var årstakten för utbudet negativt för första gången sedan februari månad. Totalt fanns det under månaden 22 229 bostadsrätter på successionsmarknaden till salu på Hemnet, vilket är 3 procent lägre än motsvarande månad i fjol.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp på Hemnets nyhetsbrev här.

Utbudet i oktober minskade också i förhållande till september månad vilket skiljer sig från utvecklingen de senaste två åren. Framför allt kan detta ses som ett resultat av en hög aktivitet med ett stort antal försäljningar.

I Stockholm och Västra Götalands län minskade utbudet på årsbasis med 6 respektive 2 procent medan utbudet i Skåne var oförändrat. Samtliga storstadslän hade i oktober ett lägre utbud än i september. Utifrån denna utveckling är det sannolikt att vi kommer gå in i 2020 med ett utbud som är en bra bit under de föregående två årens nivåer.

Rekordhöga försäljningsnivåer i oktober

I oktober noterades en ny högsta nivå av antal sålda bostadsrätter och det är första gången, så långt tillbaka som det finns en sammanhängande tidsserie, som det såldes över 10 000 bostadsrätter på successionsmarknaden under en enskild månad.

I Skåne län noterades också en ny rekordnivå av antalet sålda bostadsrätter för en enskild månad. Även i Stockholm och Västra Götaland var det höga försäljningsvolymer. Jämfört med oktober månad i fjol ökade antalet försäljningar i Stockholm med hela 13 procent. Motsvarande ökning i Västra Götaland var 5 procent.

Noterbart är att antalet försäljningar alltså ökar samtidigt som utbudet minskar. Det skiljer denna rekordnotering från den rekordnotering vi hade i maj månad, då vi samtidigt kunde notera en rekordnivå av utbudet. Denna utveckling innebär också en tydlig minskning i omsättningshastighet, vilket är den tid det skulle ta att sälja av det befintliga utbudet.

I oktober låg omsättningshastigheten i riket på 2,21 månader vilket innebär att det skulle ta 2,21 månader att sälja av det aktuella utbudet. Under 2015 och 2016 låg denna kvot i genomsnitt på strax över två månader vilket är en nivå vi nu alltså närmar oss. Den minskande omsättningshastigheten är ett tydligt tecken på att marknaden återhämtar sig och att det mer och mer ser ut att svänga över till säljarnas marknad.

Trenden med en minskad omsättningshastighet är tydlig också i storstadslänen. Snabbast omsättningshastighet i oktober hade Västra Götaland med 2,06 månader. Motsvarande siffra för Skåne och Stockholm var 2,13 respektive 2,09. I alla områden noterades i oktober den snabbaste omsättningshastigheten sedan sommaren 2017.

Något färre som tror på prisuppgång

För första gången sedan januari minskar nu andelen bostadsköpare som tror på stigande priser i Hemnets Köparbarometer. Minskningen är dock väldigt liten. Samtidigt ökade andelen som tror på sjunkande priser från 18 till 19 procent. Senast andelen som tror på stigande priser minskade, var i januari strax efter att Riksbanken höjde reporäntan med 25 punkter. Detta hade då säkerligen en stor påverkan och det är möjligt att Riksbanken även påverkar den senaste månadens resultat, genom att fortsatt stå fast vid att nästa höjning kommer i år.

Stark korrelation mellan pris och prisförväntningar

Efter drygt två år där prisförväntningarna hos Hemnets besökare har undersökts, kan det konstateras att prisutvecklingen på bostadsmarknaden och besökarnas prisförväntan starkt korrelerar.

Skillnaden mellan de som tror på stigande och sjunkande priser, när Hemnets besökare tillfrågas, korrelerar starkt med kommande prisutveckling. Av de respondenter som bor i Stockholms kommun ligger förklaringsgraden nu på 64 procent. Det innebär att man ett par dagar in i månaden genom Hemnets Köparbarometer får en väldigt god uppfattning om vart priserna är på väg.