”Många skulle göra det om de hade råd och visste hur”

Hållbarhet är både ett begrepp och ett sätt att leva. För att se hur svenskar ser på hållbarhet och boende har SBAB gjort en stor undersökning. Resultaten visar att viljan finns där men okunskap försvårar för många.– Många upplever att de skulle göra mer om de hade råd och visste hur, säger Claudia Wörman, boendeekonom på SBAB.

Att klimatfrågor och hållbarhet står högt upp på agendan i dag kan inte ha undgått någon. När denna text skrivs är det i tiderna kring COP25 i Madrid, FN:s stora klimatkonferens. Där diskuteras hållbarhetsfrågan på allra högsta politiska nivå. Men de flesta svenskar befinner sig i en helt annan vardag än på ett klimattoppmöte.

Ansök om SBAB:s gröna bolån här.

När SBAB i sin undersökning ställde frågan om de tillfrågade vill göra mer för att leva hållbart i sin bostad så svarade 71 procent ja. – Framförallt är det de unga som vill göra mer för att leva hållbart, i åldrarna 18 till 44 år vill 82 procent göra mer, sen avtar viljan med ålder. Bilden är att hållbart boende är dyrt. 30 procent uppger att de vill ha ett mer klimatsmart boende, men inte har råd, Claudia Wörman.

Introducerade Grönt Bolån

Detta förstärks ytterligare när de tillfrågade uppger vad som är det bästa sättet att få människor att leva mer klimat- och miljömässigt hållbart i sina bostäder. Majoriteten, 56 procent, svarar att det bästa sättet är att göra det billigare att göra hållbara val.  För att uppmuntra fler att bo mer hållbart och för att visa att det inte behöver vara dyrt introducerade SBAB för drygt ett år sedan ett Grönt Bolån.

Kan du få SBAB:s gröna bolån? Se kriterierna här.– Det innebär att man får rabatt på sitt bolån om man bor i en bostad med energiklass A, B eller C. Det Gröna Bolånet är grönt hela vägen – från upplåning till utlåning, vilket innebär att SBAB har slutit ett kretslopp genom att låna pengar via så kallade gröna obligationer som sedan öronmärks för att enbart finansiera Grönt Bolån, säger Claudia.

I SBAB:s undersökning framgår det också att en femtedel av de tillfrågade upplever att de inte vet hur de kan leva mer hållbart i sin bostad. Här menar Claudia att en del av ansvaret faller på bostadssektorn. – Det är tydligt att det finns ett behov av mer kunskap om hur man ska göra för att leva mer hållbart i bostaden. Om man inte vet hur man ska leva hållbart i sin bostad är det inte så lätt att göra det. Därtill är det många som sannolikt avskräcks av ovissheten om vad det kostar. 

Vad kan jag som boende göra?

– Ett bra första steg är att se över sitt elavtal och se till att välja miljömärkt el från vind, sol, vatten, miljömärkt fjärrvärme och, i den mån det är möjligt, använda bergvärme. Klimatavtrycket från nyproduktion och renoveringar av befintliga bostäder bidrar till stora växthusgasutsläpp. Därför är det viktigt att bostadsutvecklarna och den som renoverar på egen hand tänker cirkulärt genom att exempelvis välja material som kan återbrukas, säger Claudia. 

Ansök om SBAB:s gröna bolån här.