Hemnet om bostadsmarknaden i januari

I januari fanns det 17 670 bostadsrätter till salu på successionsmarknaden på Hemnet. Det är en minskning på årsbasis med 2 procent. Samtidigt ökar årstakten i jämförelse med december månad då motsvarande siffra var -9 procent.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp på Hemnets nyhetsbrev här.

Totalt publicerades det 8 procent fler bostadsrätter i januari jämfört med motsvarande månad i fjol. Sammantaget var det alltså ett lägre utbud trots att det publicerades betydligt fler bostadsrätter i januari 2020 jämför med januari 2019. Att utbudet till större del byggs upp av nypublicerade bostadsrätter snarare än bostadsrätter som legat till salu tidigare kan ses som ett tecken på en piggare bostadsmarknad med kortare försäljningstider.

Samma mönster som i riket i stort syns även i Stockholm och Västra Götaland. I Stockholm publicerades det hela 17 procent fler bostadsrätter i januari i år jämfört med januari 2019 samtidigt som utbudet totalt sett var lägre. Skåne skiljer sig från de övriga storstadslänen med att både utbud och antalet publicerade bostadsrätter var lägre än i januari 2019.

Andel återpublicerade bostadsrätter minskar

I januari 2019 noterades en rekordnivå vad gäller andelen återpublicerade bostadsrätter. Då var det 32 procent av alla bostadsrättsannonser som publicerades på Hemnet som hade varit till salu tidigare. I år hade motsvarande andel minskat till 28 procent. Att denna andel minskar på årsbasis har endast skett två gånger tidigare sedan 2015.

En minskad benägenhet att återpublicera kan framför allt ses som ett resultat av en marknad där köpare och säljare nu kommer överens i större utsträckning än vad som varit fallet tidigare. Under hösten har vi haft rekordhöga försäljningsvolymer och det börjar nu synas i att allt färre säljare behöver återpublicera.

I Stockholms län var andelen återpublicerade 29 procent i januari, hela 6 procentenheter lägre än januari i fjol. Även i Skåne och Västra Götaland minskar motsvarande andel på årsbasis, ner till 25 respektive 22 procent i januari månad.

På villamarknaden syns dock ingen minskning av andelen återpublicerade. I januari hade 32 procent av de publicerade villorna varit till salu på Hemnet tidigare. Det är något över motsvarande januarisiffra i fjol och i och med det den högsta noterade månadssiffran sedan 2013 eller så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Trots det höga andelen återpublicerade villor så var villautbudet lågt, och tydligt under de två senaste årens nivåer för januari månad.

I alla storstadslänen minskade andelen återpublicerade villor på årsbasis för januari månad. Det är alltså framför allt i övriga riket som trögheten på villamarknaden fortsätter att öka även om Stockholm sticker ut med en återpubliceringsandel på hela 42 procent i januari.

I Västra Götaland var andelen återpublicerade villor 30 procent i januari medan motsvarande för Skåne län var 25 procent.

Budpremierna fortsätter öka

Årets början har präglats av heta budgivningar på bostadsrättsmarknaden. I januari ökade den genomsnittliga bostadsrätten med 6,7 procent från utgångspris till slutpris. Det är den högsta noterade genomsnittssiffran i riket sedan september 2017 och kan jämföras med 3,9 procent för motsvarande månad i fjol.

Ett lägre utbud samt ökande prisförväntningar har gjort att marknaden svängt över till att under senare tid vara mer ut av säljarnas marknad. Detta ökar generellt budpremierna då efterfrågan är hög i förhållande till utbudet.

Även i storstadslänen ökar budpremien. I Stockholm gick den genomsnittliga bostadsrätten upp med över 10 procent under januari månad. I Skåne var budpremien i januari 3,7 procent medan motsvarande i Västra Götaland var 6,4 procent. I båda länen en tydlig uppgång jämfört med januari 2019.

Det är anmärkningsvärt att Västra Götaland trots en uppgång de senaste månaderna nu har en budpremie under riksgenomsnittet. Det har aldrig noterats på månadsnivå tidigare. Västra Götalands län stod tidigare ofta ut genom en förhållandevis hög budpremie.

Prisförväntningar upp på rekordnivå

Andelen köpare som tror på stigande priser tangerade ny högsta nivå i Hemnets Köparbarometer för februari månad. Totalt var det 38 procent av de tillfrågade köparna som tror att bostadspriserna kommer att stiga de kommande sex månaderna. Det är alltså samma nivå som i september 2017 då undersökningen genomfördes för första gången, vilket också var strax innan nedgången på bostadsmarknaden tog fart.

Samtidigt var andelen som tror på sjunkande priser lägre nu än vad den var då. Endast 14 procent av de tillfrågade köparna tror att priserna kommer att sjunka de kommande sex månaderna. Sammantaget var skillnaden mellan de som tror på stigande respektive sjunkande priser 24 procentenheter vilket är den högsta noterade siffran så länge undersökningen har genomförts.

Det kan konstateras att förra månadens minskning i samband med Riksbankens höjning av reporäntan endast var ett hack i en annars uppåtgående kurva.