Rekordmånga sålda bostadsrätter hittills i år

Under januari och februari månad såldes det totalt 16 192 bostadsrätter på successionsmarknaden. Det är den högsta nivån under en årsinledning som någonsin noterats på Hemnet och 13 procent fler bostadsrättsaffärer än under motsvarande period i fjol.

Antalet försäljningar de två första månaderna är alltså även högre än motsvarande månader 2018, vilket är extra anmärkningsvärt i och med att vi då hade ett stundande amorteringskrav och med det en rekordhög aktivitet på marknaden.

Hög omsättningshastighet håller nere utbudet

Samtidigt som det nu säljs mycket lägenheter så kommer det också ut många nya bostadsrätter till salu på marknaden. Den höga omsättningshastigheten vi nu ser gör dock att utbudet, trots det höga inflödet, hålls nere. I början av fjolåret, när marknaden var mer avvaktande, byggdes utbudet av bostadsrätter upp till rekordnivåer som en effekt av just en långsammare omsättningshastighet.

– Att det sker så många avslut kan ses som en indikation på en marknad som fungerar väldigt bra, och där köpare och säljare lyckas komma överens i hög utsträckning. Det finns en hög efterfrågan och det kommer också ut väldigt mycket bostadsrätter till salu. Det möjliggör de höga försäljningsvolymerna, säger Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

– Till skillnad från hur det såg ut för ett, två år sedan så byggs det nu inte upp något stort utbud. Detta just på grund av den höga omsättningshastigheten, och marknaden ser nu ut att klara av att svälja det stora inflödet av nya bostadsrätter till salu, fortsätter Erik Holmberg.

Tydlig försäljningsökning i storstadslänen

Även i storstadslänen har aktiviteten på bostadsmarknaden varit rekordhög under början av året. Framför allt sticker Stockholm ut där det hittills i år har sålts 20 procent fler bostadsrätter än vad som gjordes under motsvarande period i fjol. Motsvarande ökning jämfört med i fjol var i Västra Götaland och Skåne län 11 respektive 2 procent.