Så har bostadsmarknaden påverkats av tidigare pandemier

Det nya coronaviruset, COVID-19, har skakat om världen. Stockholmsbörsen har tappat nästan 30 procent sedan toppnoteringen den 19:e februari samtidigt som företag kämpar för att hålla hjulen rullande. Ingen vet vad som väntar i framtiden för bostadsmarknaden, men svaren kan finnas i hur tidigare pandemier och epidemier påverkat världsekonomin och bostadsmarknaden. 

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Hong Kongs skyline. Här slog sars till under 2003 och 2003.

Amerikanska bostadssajten Zillows analysavdelningen, Zillow Research, har gjort en djupdykning i data som visar de ekonomiska effekterna av tidigare pandemier och epidemier.

*Empirisk forskning av utbrotten av bland annat av *sars 2002 och 2003 samt *spanska sjukan 1918 till 1920 ligger till grund för stor del av den data Zillow tagit fram. Under perioderna för både sars och spanska sjukan minskade den ekonomiska aktiviteten under själva utbrotten, vilket innebar att *BNP i snitt föll med 5-10 procent under båda utbrotten. Dock så vändes den nedåtgående kurvan snabbt efter att utbrotten ebbat ut och slutat. 

Kriser och följdkriser

Det går att jämföra med den ekonomiska kris som drabbade Sverige och världen 2008. Då var återhämtningen långt mer slingrig i jämförelse och återhämtningen möttes av flera ”följdkriser” såsom Euro-krisen, detta trots stora stimulansåtgärder. – Tidigare kriser som finanskrisen 2008 och Eurokrisen 2010 påverkade bostadspriserna. Nu ser vi en kraftigt nedgång på börsen samtidigt som företagen har börjat varsla. Sannolikt kommer den svenska bostadsmarknaden att påverkas av detta även om vi hittills inte sett någon nedgång för antal nya bostadsannonser som publiceras eller sjunkande bostadspriser, säger Staffan Tell talesperson på Hemnet.

Provisorisk sjukhussal i delstaten Kansas, USA, där offer för spanska sjukan vårdades.

Backade – men återhämtades snabbt

När sars-utbrottet var som kraftigast under 2003 tappade Hong Kong 5 procent av den månatliga produktionen, vilket motsvarade 1,75 procent av BNP. När spanska sjukan härjade som värst i USA under 1918 förlorade USA mellan 7 och 9,5 procent av den månatliga produktionen, vilket motsvarade 0,5 procent av BNP, enligt Zillow Research. 

Ur ett bostadsmarknadsperspektiv är det relevant att titta på hur marknaden i Hong Kong påverkades av sars då det är nära i tid. Bostadspriserna föll inte nämnvärt, men mängden transaktioner minskade mellan 33 – 72 procent, framförallt på grund av att människor undvek onödig social kontakt. Detta beskrivs som att bostadsköpare anammade en ”vänta och se”-taktik gentemot marknaden. När utbrottet var över hoppade mängden transaktioner snabbt tillbaka till normala mängder igen. 

I slutet av december 2019 informerades Världshälsoorganisationen, WHO, av Kina att ett fyrtiotal personer i Wuhan i Hubei-provinsen drabbats av ett okänt virus. Numera är viruset känt som COVID-19.

Vänta och se även i Kina

Tidiga siffror från när COVID-19 fick fäste i Kina visar liknande siffror, alltså ingen större påverkan på priserna men en kraftig minskning av transaktioner, enligt Zillow Research. Även där har ett vänta och se-momentum blivit verklighet där bostadsköpare avvaktar marknaden. – Just nu händer det många saker samtidigt som påverkar bostadsmarknaden i olika riktningar. Å ena sidan går börsen ned kraftigt och det finns oro för att sysselsättningen påverkas negativt. Å andra sidan anser bedömare att räntan kommer att sjunka och att det kan göras undantag för amorteringskravet. – Hur stor påverkan blir på bostadspriserna beror till stor del på hur utdragen corona-pandemin blir och hur stor påverkan den har på näringslivet i stort, säger Staffan Tell vidare.

Läs hela Zillow Researchs analys här. 

”Sannolikt kommer den svenska bostadsmarknaden att påverkas av detta även om vi hittills inte sett någon nedgång för antal nya bostadsannonser som publiceras eller sjunkande bostadspriser”, säger Staffan Tell talesperson på Hemnet.

*Empirisk forskning, datainsamling genom vetenskapliga undersökningar av verkligheten, exempelvis experiment eller observation.

*Bruttonationalprodukt (BNP), ett mått på den totala ekonomiska aktiviteten i ett land under en tidsperiod, vanligen ett år. 

*Sars är en smittsam lunginflammation orsakad av coronaviruset SARS-CoV som beskrevs i Hongkong och Vietnam i februari 2003. Epidemin hade sitt ursprung i provinsen Guangdong i södra Kina i november 2002, varifrån den spreds till ett flertal länder via resenärer. Cirka 750 personer dog i sviterna av sars. 

*Spanska sjukan var en ovanligt svår och dödlig form av influensa som spreds över hela världen under 1918 till 1920. Dess ursprung är okänt. Uppskattningsvis dog det mellan 50 miljoner och 100 miljoner människor av spanska sjukan.