Mäklare i landet om läget under coronakrisen

Coronavirusets, COVID-19, framfart i världen har skapat oro. En oro och obalans som vi ännu inte vet hur den kommer att påverka världen. I den här artikeln har vi frågat mäklarfirmor runt om i landet kring hur de ser på bostadsmarknaden just nu och vad som är deras råd till köpare och säljare.

Johan Linde, vd på Våningen & Villan, Malmö

Hur upplever ni marknaden i skenet av corona-krisen? – Det förekommer fortsatt rörelse på bostadsmarknaden där givetvis antalet spekulanter avtagit lite men också färre nya spontansäljare vilket ger en viss balans. Bland de som tidigare paketerat sina bostäder för att kunna stå klara för att sälja har en del aktiverat sig vilket breddat utbudet något. Stundtals färre till visning men hög kvalité bland spekulanter.

Vad är ditt råd till köpare respektive säljare utifrån den situation som råder just nu? – Att köpa med en längre tillträdeshorisont ger fördelar och att förnya värderingen på ägt boende. Man köper ju och säljer i samma marknad och räds inte för att drömma om nyproducerat då tillträdet oftast ligger längre fram i tiden. Säkra ditt lånelöfte och kanske är det läge att förverkliga köpdrömmarna faktiskt.

Ser du någon lokal påverkan i ditt område som du tror skiljer sig från resten av landet?– Nu omspänner vi olika marknader men just Öresundsregionen har visat sig stå starkare än ändra bostadsregioner när det blåser lite oroliga vindar. Det görs fortfarande rätt så bra med affärer och när väl pandemin blåst över kommer vi se en efterfrågan troligen på helt nationell basis.

Christian Lundin, vd, Lundin Fastighetsbyrå, Göteborg

Hur upplever ni marknaden i skenet av corona-krisen?– Vi upplever att både köpare, säljare och spekulanter tar situationen på allvar och verkligen respekterar varandra och de riktlinjer som trummas ut både från Folkhälsomyndigheten och även från vår bransch. Det har möjliggjort att marknaden och vår verksamhet har kunnat rulla ganska bra, speciellt i jämförelse med andra branscher. Det är något färre visningskunder vilket beror på att ”hobby-visningskunderna” inte längre finns kvar i samma utsträckning, utan kvar är de spekulanter som verkligen är ute för att göra ett avslut i närtid och vill passa på när konkurrensen är lite mindre. Jag är försiktigt positiv och tror att vi kommer få se en ketchup-effekt i antal överlåtelser innan året är slut. Så har det sett ut i tidigare kriser och så tror jag det blir även denna gången.

Vad är ditt råd till köpare respektive säljare utifrån den situation som råder just nu?– Man vill ju alltid framhålla svårigheten att ge generella råd, var och en måste utgå från sin situation och förutsättningar. Här är ju mäklaren ett bra bollplank och kan ge goda råd. Det som jag ändå vill påtala, med 16 års erfarenhet av bostadsmarknaden, är att det finns goda möjligheter för både säljare och köpare att göra en riktigt bra bostadsaffär även under tider som präglas av osäkerhet. Exempelvis brukar orostider vara en mycket bra tid för förstagångsköpare att komma in på marknaden. Mitt stora råd till spekulanter är att vara aktiva, gå på visningar och sedan våga gå på avslut. I orostider vill alla köpare naturligtvis göra en bra affär, annars ingen affär. Det viktiga som köpare dock bör ha med sig är att inte tro att bostäder plötsligt har blivit nästintill gratis. För att få göra ett avslut måste också säljaren känna sig nöjd, annars blir det inte någon affär. Det är nämligen ytterst få säljare som sitter i en situation som gör att de är tvingade att gå med på underbud.

Till säljare blir rådet ungefär detsamma, var aktiv och gå på visningar om du ännu inte har köpt något. Om vi kommer se en prispress nedåt pga Corona-krisen så kan man också som säljare ta med sig att man i orostider ofta tjänar på att klättra i sin bostadskarriär. Till sist så råder jag säljarna att välja mäklare med omsorg, orostider sätter mäklarna på prov och agnar brukar skiljas från vetet. Idag är det ännu viktigare att ha en mäklare som vet hur man kommer till avslut.

Ser du någon lokal påverkan i ditt område som du tror skiljer sig från resten av landet?– Lundin Fastighetsbyrå verkar i hela Stor-Göteborg och har även en närvaro i dess kranskommuner. I dessa tider, likväl som tidigare orostider vi varit med om, så gäller fortsatt läge läge läge. ”Bra” bostäder i attraktiva lägen känner vi går fortsatt starkt och andra bostäder tar generellt sett längre tid att sälja idag. I övrigt så tror jag att den påverkan vi ser i Göteborg inte skiljer sig så mycket från övriga större städer/orter i Sverige.

Karam Kaiser, fastighetsmäklare och franchisetagare, Notar, Västerås

 Hur upplever ni marknaden i skenet av corona-krisen? En övergripande osäkerhet men fortfarande många spekulanter på visningarna, speciellt hus.

Vad är ditt råd till köpare respektive säljare utifrån den situation som råder just nu? – Var väl förbered med bank/finansieringen, sälj bara om du verkligen måste sälja.

Ser du någon lokal påverkan i ditt område som du tror skiljer sig från resten av landet? – Vi ser att husköp går ovanligt bra fortfarande.