Datan berättar – så har covid-19 påverkat bostadsmarknaden

Drygt ett halvår in i den globala pandemikris som covid-19 orsakat framgår det en tydlig trend på bostadsmarknaden, nämligen att marknaden mår bra. Med hjälp av data från Hemnet ser vi i den här artikeln tillbaka på hur pandemin påverkat bostadsmarknaden sedan allt briserade i början av året.

Gör som över 65 000 andra redan gjort – få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg varje vecka.

Ett folktomt Gamla stan i Stockholm.

Den 31 januari fick Sverige sitt första bekräftade fall av covid-19. Till en början var påverkan på samhället liten men framåt mars slog pandemin till med full kraft. I Hemnets Köparbarometer, där besökare får svara på frågor om deras förväntningar på bostadsmarknaden, var oron tydlig. En extrainsatt undersökning gjordes i mitten av mars. Då trodde 45 procent av de tillfrågade att bostadspriserna skulle sjunka, en ökning från 16 procent vid motsvarande undersökning två veckor tidigare.

Mars, allt stannar av

Från mars till slutet av maj blev det tydligt att covid-19 skulle påverka bostadsmarknaden, men det var oklart i vilken utsträckning. I slutet av mars började priserna gå ner, framförallt på bostadsrätter i Stockholm. Budpremien, skillnaden med utgångspris och slutpris, minskade tydligt och under några veckor minskade lite oväntat också försäljningstiderna. Erik Holmberg, analytiker på Hemnet, ger sin syn på vad som hände i början av pandemin.

– Sannolikt var detta en effekt av en stressad marknad där säljarna snarare var motiverade att få igenom sin planerade försäljning än att vänta in ytterligare bud. Detta var ju i en period då vi inte visste vilken väg Sverige skulle ta och det var då många som trodde att Sverige skulle göra mer likt övriga Europa med tydliga nedstängningar vilket kraftigt skulle försvåra eller till och med omöjliggjort bostadsaffärer, säger han.

Varje prick i diagrammet är en vecka. De röda prickarna är vecka 15 till 18 2020. 

April, pessimismen stor

I april var pessimismen bland svenska bostadsköpare stor. Hela 56 procent av de tillfrågade i Köparbarometern för april trodde på sjunkande priser. Andelen som trodde på sjunkande priser ökade från 16 procent i början av mars till 56 procent i början av april. Ökningen på 40 procentenheter är den största förändringen som någonsin uppmätts i Hemnets Köparbarometer.

I april kom nya siffror som visade att även säljvolymerna minskat. Och minskningen tilltog i maj. Det berodde sannolikt på en försiktighet hos köparna vilket skapade ett prismässigt avstånd till säljarna, vilket ofta betyder att färre bostadsaffärer genomförs

– Under denna period var också flera av storbankerna ute och prognostiserade kraftiga boprisfall under resten av året. Framför allt som en följd av ökad arbetslöshet och kraftigt försämrad konjunktur, säger Erik Holmberg.

Men mitt i all nedgång och pessimism hände något. Det vände. 

En illustration som visar ett coronavirus uppbyggnad. Foto: CDC/ Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM

Maj, något händer

Under maj avstannade prisnedgången något oväntat, den vändes till och med till en återhämtning. Säljarna valde nu på generell nivå att inte gå ner mer i pris utan istället avvakta vilket fick effekten att färre affärer genomfördes. Samtidigt blev prisförväntningarna bland köpare något mer positiva i maj, jämfört med mars och april. 

Juni, positiva vibbar

Om vi snabbt hoppar till juni syntes en tydlig positiv trend. Priserna började då att återhämta sig, även prisförväntningarna visade tecken på återhämtning. Under juni ökade även säljvolymerna kraftigt. Erik tror att en viktig del i återhämtningen var att samhällseffekterna av covid-19 inte blev lika allvarliga som många hade befarat tidigare under våren. 

– Sannolikt hade marknaden under senvåren och den tidiga sommaren repat sig i och med att det kom fler tecken på att ekonomi och sysselsättning inte blivit så drabbat som man kanske till en början trodde. De stimulanser som infördes såsom att ge möjlighet till att tillfälligt pausa amortering på bolån påverkade troligen också, säger Erik. 

Han fortsätter. 

– Det hade skapats ett uppdämt behov för både köpare och säljare som avvaktat tidigare under pandemin vilket gör att juni blir en månad av ovanligt hög aktivitet.

Vanligtvis går bostadsrättsmarknaden in i ett lätt dvala på sommaren. Mängden affärer minskar samtidigt som aktiviteten blir mindre. Men sommaren 2020 skulle visa sig vara väldigt annorlunda.

Juli, en urstark tid

I juli tilltog aktiviteten, sannolikt som en effekt av att vi hade många aktörer som tidigare avvaktat men som nu var motiverade igen när det kom fram att prisnedgången inte hade fortsatt utan att priserna snarare hade börjat återhämta sig. Sannolikt påverkade också den speciella sommaren med fler som semestrar hemifrån. Det gjorde att fler hade möjlighet att vara aktiva både på sälj- och köpsidan. 

Det såldes under juli 35 procent fler bostadsrätter i riket än motsvarande månad 2019. I Stockholm var motsvarande siffra över 50 procent. I juli såldes det normalmycket villor i Sverige i jämförelse med motsvarande månad 2019, trots ett drygt 20 procent lägre utbud.

Prisförväntningarna har under juli och augusti också kraftigt återhämtat sig. I augusti var andelen som trodde på stigande priser till och med högre än vad det var i mars innan coronapandemin slog till i Sverige. Fram till mitten av augusti har både antal publicerade och antalet försäljningar legat på en mer normal nivå sett till hur det brukar se ut i början av augusti.

Augusti, vad händer nu då?

Att vi får leva med covid-19 länge råder det ingen tvekan om, även om livet sakta men säkert rör sig mot vad vi tidigare såg som normalt. Bostadsmarknaden har inlett andra halvåret av 2020 starkt, och mycket tyder på att vi får en förhållandevis normal höst på bostadsmarknaden, menar Erik Holmberg. 

– I och med detta kan man möjligen förvänta sig en mer normal höst där efterfrågan och utbud matchar och där vi inte får de kraftiga svängningar vi sett tidigare i år, säger han.

Erik Holmberg forsätter.

– Värt att notera under denna period där också att både villamarknaden och i synnerhet marknaden för fritidshus stått emot coronaoroligheterna bättre än bostadsrättsmarknaden. Intresset för fritidshus har varit rekordhögt.

”Hemester”, ett begrepp som de flesta kommer förknippa med sommaren 2020.