Hemnet om bostadsmarknaden i augusti

I korthet

  • Utbudet av bostadsrätter minskar.
  • Högt tryck på villamarknaden.
  • Prisförväntningarna på rekordnivåer.

Gör som över 65 000 andra redan gjort – skriv upp dig och få Hemnets nyhetsbrev. Direkt i din inkorg varje vecka.

Utbud

I augusti fanns det 21 500 bostadsrätter till salu på successionsmarknaden på Hemnet. Det är 3 procent färre än i augusti i fjol. Att utbudet nu minskar på årsbasis har sannolikt att göra med den ovanligt aktiva sommarmarknaden. En del av de bostadsrätter som under normala år sannolikt skulle ha publicerats och sålts i augusti publicerades i år istället tidigare under sommaren. Antalet publicerade bostadsrätter var i augusti det lägsta under en augustimånad sedan 2016. 

Utbudet är dock fortsatt relativt högt om man jämför med hur det sett ut åren innan 2019.

Även i storstadslänen publicerades det färre bostadsrättsannonser nu i augusti än vad som gjorts augustimånaderna de senaste åren. Detta tillsammans med de höga försäljningsvolymerna under sommaren har gjort att utbudet nu är lägre på årsbasis i både Västra Götaland och Skåne. I Stockholms län däremot var utbudet av bostadsrätter i augusti fortfarande högre än under motsvarande månad i fjol.

Fortsatt höga säjlvolymer på bostadsrättsmarknaden

Likt juni och juli var även augusti en månad med höga säljvolymer på bostadsrättsmarknaden. I riket såldes det drygt 9 300 bostadsrätter på successionsmarknaden, 5 procent fler än i augusti 2019. Efter nedgången i säljvolym under våren har nu antalet försäljningar legat över på årsbasis tre månader i rad. Under de senaste tolv månaderna har det sålts knappt 100 000 bostadsrätter i riket, vilket är det högsta noterade antalet för en tolvmånadersperiod så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie.

Ökningen i säljvolym på årsbasis är framför allt tydlig i Stockholms län, där antalet sålda bostadsrätter på successionsmarknaden var 10 procent fler i augusti i år jämfört med i fjol. Motsvarande ökning i Skåne och Västra Götaland var 2 procent. För respektive storstadslän är nu den senaste tolvmånadersperioden den period historiskt då det sålts flest bostadsrätter på successionsmarknaden.

Intensiva budgivningar på villamarknaden

Trycket på villamarknad har varit högt de senaste månaderna och tilltagit ytterligare under sommaren. Ett historiskt lågt utbud samtidigt som efterfrågan har varit hög har gjort att det generellt funnits fler intressenter per villa till salu, vilket drivit upp priserna i budgivningarna. 

Den genomsnittliga skillnaden mellan utgångspris och slutpris i riket var i augusti månad 7,1 procent. Det är den högsta nivån på villamarknaden sedan våren 2017 och dessutom högre än motsvarande nivå för bostadsrätter. Jämfört med augusti månad 2019 är det en ökning med över 4 procentenheter.

Av storstadslänen är det i Skåne som ökningen från utgångspris till slutpris var störst i augusti. Där var den genomsnittliga ökningen 7,3 procent, vilket är den högsta noterade nivån så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Att denna skillnad är större i Skåne än i riket i övrigt är också ovanligt sett till hur det har sett ut historiskt.

I Stockholm och Västra Götalands län var motsvarande prisökning i augusti 6,5 respektive 6,6 procent. Även det betydligt högre än under motsvarande månad i fjol.

Rekordstort villaintresse

Det höga trycket på villamarknaden beror sannolikt på en kombination av ett lägre utbud och en ökad efterfrågan. På Hemnet syns ett tydligt ökat intresse för villor under de senaste månaderna. Antal klick på villaannonser ligger på rekordnivåer och det gör även antalet klick i relation till utbudet. I augusti månad var det genomsnittliga antalet klick per dag 310 för villaannonser i riket. Det är en ökning med 43 procent jämfört med augusti i fjol och den högsta noterade nivån för en enskild månad någonsin. 

En del av ökningen kan förklaras av att antalet besökare på Hemnet också har ökat under de senaste månaderna. Men sannolikt är detta framför allt ett resultat av ett ökat intresse för villor under de senaste månaderna.

Trenden med en tydlig ökning av antal klick per dag och villaannons är genomgående även för storstadslänen. Även här var augusti en rekordmånad sett till klick per annons och dag.

Prisförväntningarna på rekordnivåer

I Hemnets Köparbarometer för september månad fortsatte prisförväntningarna att öka, vilket de gjort för varje ny undersökning sedan början av april. Av de tillfrågade köparna uppgav 44 procent att de trodde på stigande priser och 13 procent att de trodde på sjunkande priser den kommande sexmånadersperioden. Det innebär att prisförväntningarna i Köparbarometern nu ligger på en ny rekordnivå. Aldrig tidigare har så stor andel trott på stigande priser och aldrig tidigare har så låg andel trott på sjunkande priser. 

Antagligen är detta en effekt av hur bra bostadsmarknaden stått emot prismässigt under coronakrisen, vilket ökat marknadens tro på kommande prisuppgångar.