Svenskar rankar trygghet som viktigast vid köp av ny bostad

Svenskar rankar trygghet som den absolut viktigaste faktorn vid val av bostad om tio år, visar Skanskas rapport ”Bopanelen 2030”.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

På frågan om vilka faktorer man tror kommer vara viktigast vid val av bostad om tio år hamnar ett tryggt område allra högst upp på listan, något som Svenska Dagbladet var först med att rapportera om.

Av totalt 2 300 tillfrågade svarar 68 procent att de vill bo i ett tryggt bostadsområde när de blickar framåt i tiden. Näst efter trygghet, är bra kommunikationer och service viktigast.

I Västmanland skulle hela 48 procent av invånarna flytta om området blev otryggt. Det är den högsta siffran i hela landet. Länet följs av Stockholm och Västra Götaland, där motsvarande siffra ligger på 47 respektive 42 procent.

Det får svenskar att känna sig trygga

Det som istället får svenskarna att känna sig trygga i sina bostadsområden är bra belysning. 58 procent av kvinnorna och 46 procent av männen uppger att det skulle få dem att känna sig tryggare. När det kommer till ökad polisiär närvaro och övervakningskameror, uppger fler män än kvinnor, att det skulle få dem att känna sig tryggare.

– Skillnaden i hur män och kvinnor resonerar kring trygghet och säkerhet är väldokumenterad, vilket inte minst kan avläsas i hur män och kvinnor röstar politiskt. Män har ofta mer hårda värderingar som exempelvis kommer till uttryck i en önskan om en ökad polisiär närvaro medan kvinnor snarare anser att det är i den fysiska utformningen av en boendemiljö, till exempel bättre belysning, som man kan skapa ett tryggare boende, kommenterar Katarina Graffman, fil. dr. i kulturantropologi.

Skanskas enkät om framtidens boende gjordes av Kantar Sifo.