Villapriserna fortsätter att öka

Det är fortsatt högt tryck på villor i landet, visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik. Medan priserna på bostadsrätter stod stilla under april, steg villapriserna i genomsnitt med 2 procent.

Under april steg villapriserna i genomsnitt med +2 procent. Det innebär att villapriserna har stigit med 19 procent på årsbasis, vilket är den högsta siffran som Svenska Mäklarstatistik noterat.

I både Storstockholm och Stormalmö ökade villapriserna med +3 procent, samt +2 procent i Storgöteborg. Årstakten för villor ligger på +22 procent i Storstockholm, +18 procent i Storgöteborg och +23 procent i Stormalmö.

Marknaden för bostadsrätter var något lugnare under samma period, jämför med föregående månad. I Storstockholm var priserna oförändrade, medan de ökade med +1 procent i Storgöteborg och +2 procent i Stormalmö.

Årstakten för bostadsrätter varierar mellan +8 procent och +10 procent i Stockholms- och Göteborgsområdet. I Malmö har priserna ökat med +16 procent, både i de centrala delarna och storstadsområdet.