Kraftig omsättningsökning på bostadsmarknaden i hela riket

I september köptes det bostäder för totalt 67 miljarder kronor på successionsmarknaden. Det är den högsta noterade försäljningsvolymen för en enskild månad så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. De höga försäljningsnivåerna är genomgående i hela riket där 9 av de 21 länen noterade rekordhöga säljvolymer i september.

I maj noterades den senaste rekordmånaden i säljvolym då det såldes bostäder för sammantaget 63 miljarder kronor i riket. Efter en säsongsmässigt lugnare period på bostadsmarknaden är nu aktiviteten tillbaka och i september passerades den tidigare högstanivån då det under månaden såldes bostäder för 67 miljarder kronor. 

Under det gångna året har den ökande efterfrågan på många håll medfört kraftiga prisuppgångar och ett högt antal försäljningar. I september innebar detta en ökning av total försäljningsvolym med 17 procent jämfört med motsvarande månad 2020.

Ser man till den senaste tolvmånadersperioden sammantaget (oktober 2020 till september 2021), är motsvarande försäljningssiffra 552 miljarder. Vilket är en ny högsta notering under en tolvmånadersperiod och en ökning med 27 procent jämfört med föregående tolvmånadersperiod. 

– Både priser och antalet försäljningar på marknaden har ökat det senaste året vilket medfört den här höga omsättningen. Det är ett tydligt genomgående mönster i riket. Pandemin har medfört en ökad flyttbenägenhet där i stort sett hela riket har sett högre priser och större tryck på marknaden generellt, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.

Utvecklingen är genomgående för alla rikets län. I september noterades det rekordhög försäljningsvolym i 9 av de 21 länen inklusive Stockholm och Skåne. Ser man till en hel tolvmånadersperiod är den senaste perioden (oktober 2021 till september 2021) den högsta sett till försäljningsvolym för alla de 21 länen i riket. Störst årsvis ökning procentuellt sett har skett i Jämtland och Gotlands län.

– De län där försäljningsökningen det senaste året är störst är Gotland och Jämtland. Två län som till stor del påverkats av ökad efterfrågan på fritidshus eller säsongsboenden då arbete hemifrån blivit vanligare och semester utomlands svårare, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.

*Län där september månads försäljningsvolym är den högsta för en enskild månad sedan 2014 eller så lång tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. 

Datat bygger på alla inrapporterade försäljningar av bostäder till Hemnet. De bostadstyper som inkluderats är villor, lägenheter, fritidshus, radhus/kedjehus och gårdar (exklusive gårdar med jord- eller skogsbruk), på successionsmarknaden.