Stockholm står för hälften av Sveriges försäljningsvolym

I september köptes det bostäder för totalt 67 miljarder kronor på successionsmarknaden. Det är den högsta noterade försäljningsvolymen för en enskild månad så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Stockholms län står för nästan hälften av försäljningsvolymen. 

Gör som 110 000 andra redan gjort – registrera dig för Hemnets nyhetsbrev.

Att bostadsmarknaden i Stockholm varit het senaste åren har få missat. Efter en säsongsmässigt lugnare period på bostadsmarknaden är nu aktiviteten tillbaka och i september passerades den tidigare högstanivån då det under månaden såldes bostäder för 67 miljarder kronor i Sverige, varav nästan 32 miljarder var enbart i Stockholms län. 

Rekord i 8 av 26 kommuner

Under det gångna året har den ökande efterfrågan på många håll medfört kraftiga prisuppgångar och ett högt antal försäljningar. I 8 av Stockholm läns 26 kommuner var försäljningsvolymen rekordhög i september 2021. 

Allra högst var försäljningsvolymen, 16,4 miljarder kronor, i Stockholms kommun. Det motsvarar 24 procent av försäljningsvolymen i hela riket. Bakom Stockholms kommun var volymen näst störst och tredje störst i Nacka respektive Solna. Nykvarn och Salem hamnade i botten med 53 respektive 115 miljoner. 

– Med både ökande priser och antal försäljningar under pandemin har vi sett en rad olika rekordnoteringar det senaste året. Inte minst i Stockholm. Flera av de kommuner som inte noterade en rekordhög försäljningsvolym nu i september gjorde det istället i maj i år som normalt är en månad med lika hög aktivitet på marknaden. 

Under den senaste tolvmånadersperioden är den totala försäljningsvolymen i Sverige 583 miljarder kronor. 270 miljarder kommer från Stockholms län, vilket motsvarar motsvarar 46 procent av försäljningsvolymen i hela riket.