Ökning av påbörjade lägenhetsbyggen

Under de första tre kvartalen 2021 påbörjades byggandet av cirka 46 000 lägenheter, visar preliminära siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). 

Enligt de nya siffrorna innebär detta en ökning med 17 procent, jämfört med samma period 2020 då 39 443 lägenheter började byggas. Av de påbörjade lägenheterna finns cirka 36 450 i flerbostadshus, vilket är 15 procent fler än under motsvarande period i fjol. Av dessa var preliminärt cirka 64 procent upplåtna som hyresrätter. 

I småhus, som SCB definierar som en friliggande en-och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus, byggstartades cirka 9 550 lägenheter under perioden. Det är en ökning på 22 procent, jämfört med de tre första kvartalen 2020.

Dessutom gav ombyggnationer ytterligare 2 600 lägenheter, vilket kan jämföras med fjolårets 1 750 lägenheter.

Påbörjade lägenheter i nybyggnad, första till tredje kvartalet. 2001-2021.

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB).