Hemnets årskrönika 2021 – så var bostadsmarknaden under året

Bostads­marknaden under första halvåret 2021 var på många vis exceptionell. Under våren noterade Hemnet nya rekordnivåer för andelen köpare som tror på stigande priser och antalet sålda bostäder ökade kraftigt. Under andra halvåret har bostads­marknaden gått in i en mer normal fas där utvecklingen ligger mer i linje med historiska nivåer. 

Gör som 110 000 andra redan gjort – registrera dig för Hemnets nyhetsbrev.

– Året på bostads­marknaden har präglats av hög aktivitet där förändrade preferenser och beteende till följd av pandemin, så som ökat hemarbete, sannolikt har bidragit. Vi har sett ett högt antal publicerade bostads­annonser, ovanligt många försäljningar och korta försäljningstider under hela året men framför allt under våren. Sedan sommaren har aktiviteten mattats något men efterfrågan är fortsatt hög bland bostads­köparna, säger Erik Holmberg marknadsanalytiker på Hemnet.

– Den svenska bostads­marknaden kännetecknas av stabilitet. Under hösten förra året och första halvåret i år har vi haft en marknad som starkt påverkats av pandemin med ett ökat fokus på det egna hemmet och som präglats av stigande bostads­priser. Under hösten har vi haft en mer normal bostads­marknad vilket sannolikt delvis beror på att samhället successivt öppnat upp i takt med att spridningen av Covid-19 minskat, säger Staffan Tell talesperson på Hemnet.

Stora svängningar för bostads­köparnas prisförväntningar

I Hemnets Köparbarometer för mars svarade 58 procent av de tillfrågade köparna att de tror på stigande priser under de kommande sex månaderna. Det är den högsta nivån som uppmätts i undersökningen som sträcker sig tillbaka till september 2017. Under hösten har andelen som tror på stigande priser minskat men ligger fortsatt på relativt höga nivåer historiskt sett. I början av december svarade 39 procent att de tror på stigande priser och 20 procent att de tror på sjunkande priser de närmaste sex månaderna.

Höga säljvolymer och lågt utbud av villor

Bostads­marknaden har varit fortsatt aktiv under 2021. Antalet publicerade bostäder var 6 procent högre jämfört med 2020 (januari – november). Antalet sålda bostäder var rekordhögt under det första halvåret och har under slutet av året legat på ungefär samma nivåer som under motsvarande period 2020. Detta gäller i synnerhet för lägenheter där det totala antalet sålda objekt var 11 procent högre jämfört med förra året (januari – november). På villamarknaden har utbudet av villor till salu varit rekordlågt under stora delar av året vilket framförallt beror på en högre omsättningshastighet. Under slutet av året har dock utbudet ökat något jämfört med förra året och var under november på ungefär samma nivå jämfört med samma månad 2020.

Rekordsnabba försäljningstider för bostäder

Det gick betydligt fortare att sälja bostäder under 2021 (jan – nov) jämfört med året innan. För lägenheter tog det i snitt 14 dagar från att annonsen publicerades på Hemnet till att den markerats som såld vilket var två dagar snabbare än i fjol. Villor hade en genomsnittlig försäljningshastighet på 17 dagar vilket var 3 dagar snabbare än året innan. Den genomsnittliga försäljningstiden för fritidshus låg på 20 dagar vilket var 1 dag snabbare än året innan.

Inredningstrender

Även under 2021 har många lagt stort fokus på att göra den egna bostaden så hemtrevligt som möjligt. Överlag kan inredningstrenden för 2021 beskrivas som lekfull med runda former för möbler och lampor och färgglad färgsättning med ljusblått som dominerande kulör. Årets rum är badrummet och kanske är även detta ett tecken på att många längtar efter vardagslyx. Inför nästa år spås karamellfärger och glaslampor från 70-talet vara populärt och valvet gör comeback.

Hemnet 2021 i siffror*:

207 640 totalt antal objekt publicerade (+7%)

612 miljarder kronor totalt i utropspris (+15%)

51 210 villor har lagts ut till försäljning (+6%)

123 781 lägenheter har lagts ut till försäljning (+6%)

*Siffrorna avser perioden januari till november och inkluderar nyproduktion. Jämförelsen är för samma period 2020.