Hemnets analytiker om bostadsmarknaden 2022

Det må vara ett nytt år men blir det även en ny bostadsmarknad? Här reder Erik Holmberg, analytiker på Hemnet, ut vad vi kan förvänta oss av bostadsmarknaden 2022. 

Gör som 110 000 andra redan gjort – registrera dig för Hemnets nyhetsbrev.

Finns det några orosmoln på horisonten?

Generellt påverkas bostadspriserna framför allt av den ekonomiska utvecklingen och räntan. Just nu återhämtar sig ekonomin och sysselsättning vilket talar emot att bostadspriserna skulle gå ner. Inte heller på räntesidan ser det ut som om vi den närmaste tiden skulle få bolåneräntor som ökar så pass mycket att det skulle få effekt på bopriserna. Så även om det finns risker för ett större boprisfall så får de bedömas vara ganska små under 2022. 

– En annan aspekt som är mer specifik för den speciella situation vi haft de senaste två åren, är den kraftiga prisökning på framför allt villa- och fritidshusmarknaden under pandemin. Här finns det så klart en risk att priserna inom vissa marknader ökat lite väl mycket. Det kan innebära en korrigering om efterfrågan börjar gå tillbaka mot historiskt mer normala nivåer. Men det handlar då sannolikt mer om lokala korrigeringar än kraftiga prisras. 

Det har varit ett riktigt rally på bostadsmarknaden senaste året med stigande priser och hög efterfrågan. Kan vi förvänta oss ett liknande scenario 2022?

Under 2021 ökade priserna för i stort sett alla områden och på villamarknaden var priserna under vissa månader mer än 20% högre än ett år tidigare. En sådan utveckling bedömer vi inte som det mest troliga scenariot 2022. Mer sannolikt är en marknad som mer påminner om åren innan pandemin med en fortsatt hög efterfrågan men med en mer beskedlig prisuppgång generellt.

– Samtidigt har coronapandemin varit väldigt oförutsägbar och påverkat bostadsmarkanden i stor utsträckning. Nu är vi återigen i en situation med restriktioner och hemarbete som påverkar folks vardag. Om detta skulle fortsätta under våren skulle det mycket väl kunna innebära att vi återigen går mot en marknad där efterfrågan på bostad ökar likt andra halva av 2020 och början av 2021.

Hur stor påverkan har pandemin på bostadsmarknaden i dag i jämförelse med början av pandemin?

Under de första månaderna efter att Covid19 börjat spridas i Sverige så sjönk priserna till följd av oro för pandemins effekter på framför allt ekonomin. Därefter fick vi en omvänd reaktion där konsumtionsmönster ändras och fokuset på boendet ökade vilket ökade efterfrågan på bostäder generellt. I synnerhet var det för större bostäder och fritidshus som efterfrågan och därmed även priserna ökade mest. – Under hösten 2021 minskade den mest tydliga pandeminpåverkan på bostadsmarknaden samtidigt som många av coronarestriktionerna tog bort. Men även om marknaden lugnade sig något jämfört med våren så präglades den fortsatt av korta försäljningstider och tydliga uppgångar från utgångspris till slutpris. – Det har under hösten snarast handlat om en efterfrågeförflyttning snarare än en efterfrågeminskning. På villa- och fritidshusmarknaden har priserna stabiliserat och på vissa håll till och med minskat något, medan priserna på lägenheter i exempelvis Stockholms innerstad ökat tydligt. Denna utveckling liknar mer det som varit normalt på bostadsmarkanden historiskt, där lägenhetspriserna ökar mer än villapriserna.

Det är valår, tror du bostadsmarknaden kommer vara en valfråga som får mycket uppmärksamhet?

– Nej det tror jag inte, tyvärr. Bostadsfrågorna ligger rätt långt ner på olika listor baserat på undersökningar om vilka frågor folk tycker är viktigast. Det finns inte heller något parti som driver dessa frågor i så stor utsträckning. Samtidigt ser vi i undersökningar vi gjort att många, framför allt unga, oroar sig för sin bostadssituation till följd av svårigheter på bostadsmarknaden. 

Vi har en stigande inflation i Sverige just nu, hur kan det påverka bostadsmarknaden under året?

Om inflationen går upp över inflationsmålet höjer sannolikt Riksbanken räntan vilket ger högre bolåneräntor. Bolåneräntorna i sin tur påverkar i stor utsträckning bostadspriserna då höga räntor gör det dyrare att bo i ägt boende. Risken för kraftigt stigande inflation eller bolåneräntor under 2022 är dock låg och i Riksbankens prognos ska styrräntan ligga på noll fram till åtminstone 2024. 

Erik Holmberg.