Rekordsnabba försäljningar på bostadsmarknaden i januari

Fjolåret på bostadmarknaden präglades av en hög efterfrågan och ett högt tempo. Detta är något som också fortsatt nu under början av 2022. För både lägenheter och villor noterades i januari den lägsta säljtiden för en januarimånad så lång tillbaka som Hemnet har data. För en lägenhet tog en försäljning i genomsnitt 14 dagar medan motsvarande för villor var 18 dagar.

Gör som 115 000 andra redan gjort – registrera dig för Hemnets nyhetsbrev.

I januari drar bostadsmarknaden igång på allvar efter en lugnare period under jul- och nyårshelgerna. Ofta brukar marknaden i januari ge en bra indikation hur resten av våren kommer att se ut och 2022 har hittills präglats av ett fortsatt hög efterfrågan och korta försäljningstider.

Den marknad som går starkast under inledningen av året är lägenhetsmarknaden i Stockholms innerstad. I januari noterades där en ny rekordnotering för säljtiden. Den genomsnittliga lägenheten som såldes där i januari hade legat till salu i 11 dagar. En så kort försäljningstiden under en månad har aldrig tidigare noterats i området. 

– Det höga trycket på bostadsmarknaden från 2021 ser ut att fortsätta även under inledningen av 2022. En viss förflyttning i efterfrågan har dock varit tydlig de senaste månaderna. Från att det under våren framför allt var på villamarknaden som stack ut är det nu en mer normaliserad marknad och en hög efterfrågan på lägenheter i centrala lägen. Vilket också varit det mer normala historisk , säger Hemnets marknadsanalytiker, Erik Holmberg.