Bostadsrättsköpare föreslås få bättre skydd

Regeringen har lagt fram en proposition till riksdagen som ska stärka skyddet för både köpare och ägare av nyproducerade bostadsrättslägenheter, rapporterar Dagens Nyheter. 

Det är inte så vanligt att en bostadsrättsförening kapas, men när det händer ger det allvarliga konsekvenser för bostadsrättshavare. Det vill nu regeringen göra något åt och har därför lagt fram en proposition som föreslås börja gälla 2023. 

– Vi föreslår nu att det inte ska vara möjligt att frångå principen om lika rösträtt i en bostadsrättsförening. Det gör vi för att stärka det demokratiska skyddet och de boendes rätt till inflytande i föreningen, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, i ett pressmeddelande. 

Regeringen föreslår dessutom att den som köper nyproduktion med förhandsval ska ha rätt till betänketid och att informationen ska vara enkel att förstå. Den beräknade tidpunkten för inflyttning får heller inte försenas med mer än tre månader. Sker det ska förhandstecknare kunna säga upp avtalet.