Varumärke påverkar val av mäklare

Att varumärke spelar en viktig roll i besluten vi tar är ingen nyhet, men nu visar en ny undersökning att det även har stor påverkan på mäklarvalet. Undersökningen visar att så mycket som hälften av Hemnets besökare tycker att varumärket hos mäklarkedjan de anlitar är viktigt.

– Vår undersökning visar tydligt att mäklarkedjans varumärke spelar stor roll när man väljer mäklare. Vi vet sedan tidigare att personkemi och förtroende för den enskilda mäklare är viktigt men det är intressant att mäklarkedjans varumärke är så pass betydelsefullt i beslutsprocessen, kommentar Staffan Tell, PR-chef på Hemnet.

Statistik från Hemnets undersökning.

Hela 28 procent svarade att varumärket är mycket viktigt, och strax över 22 procent ganska viktigt. Endast en av tio tycker att det är helt oviktigt. Tre av tio uppger att de inte vet hur viktigt det är att mäklaren tillhör en viss kedja när de ska välja mäklare. 

Undersökningen har besvarats av drygt 2 000 Hemnet-användare.