Stort engagemang att hjälpa ukrainska krigsflyktingar hitta bostad

Sedan kriget inleddes i Ukraina har tusentals flyktingar kommit till Sverige. På Stockholms Stadsmission har man märkt ett stort intresse från allmänheten som vill hjälpa de som kommer hit med att få en bostad. 

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp på Hemnets nyhetsbrev här.

Tanja Küller, enhetschef för Bobyrån. Foto: Stockholms Stadsmission

– Vi har sett ett fantastiskt engagemang från människor som vill bidra. Under inledningen av kriget var det hundratals personer i veckan som hörde av sig och ville hjälpa de som flytt att få tak över huvudet, säger Tanja Küller, enhetschef för Bobyrån, som drivs av Stockholms Stadsmission.

De flesta som kommer från Ukraina är kvinnor och barn. På ett av Stadsmissionens centrum på Kungsholmen kan de få hjälp av särskilda ombud som hjälper till med samhällsorientering och förklarar vilka rättigheter och möjligheter som finns i Sverige.

Står i kö för bostad

Nyligen har man öppnat upp ett tillfälligt boende för cirka 70 personer i centrala Stockholm där människor kan bo i väntan på att matchas med en privatperson. Hittills har 20 personer matchats och ytterligare 35 personer är planerade för inflytt i ett nytt hem. Samtidigt söker Stockholms Stadsmission ytterligare 130 hushåll som kan hjälpa de flyktingar från Ukraina som fortsatt står i kö för en bostad.

De flyktingar som kommer till Sverige har enligt Tanja helt olika förutsättningar. Allt ifrån barn som behöver stöd från psykologer till högutbildade programmerare som är intresserade av att komma in på arbetsmarknaden.

– Just nu pågår matchningsprocessen för fullt och vi jobbar för att allt fler ska få mer långvariga bostadslösningar. Vissa vi talar med vill dock gärna komma hem så snart som möjligt och hoppas att kriget ska vara över till sommaren. Men vi försöker förbereda så att de ska få en hållbar lösning om konflikten skulle pågå längre än så, säger Tanja. 

Personer som har kontaktat Stockholms Stadsmission och erbjudit att upplåta en del av sitt hem till flyktingar bjuds in till ett fysiskt möte, gärna i det egna hemmet, för att säkerställa att förutsättningarna är de rätta.  

– När vi möts diskuterar vi hur länge man kan tänka sig att hjälpa till med bostad och ser till att idén är förankrad med hela familjen och pratar även om vilka förväntningar man har när det gäller social interaktion. Vissa vill gärna umgås och äta gemensamma middagar medan andra vill vara för sig själva, säger Tanja vidare.

Bra form av integration

Många av de människor som upplåter sina bostäder till flyktingar vittnar om hur givande det är, berättar Tanja. 

– Det här leder till fantastiska möten människor emellan och är berikande både för vuxna och barn i de hushåll som valt att hjälpa till och de människor som tvingats fly krigets fasor. Den här typen av integration är verkligen den bästa eftersom flyktingar har möjlighet att få stöd och kulturell orientering, vilket kan vara svårare för våra statliga myndigheter att lyckas med.

Tanjas Küllers tips för den som vill hjälpa en flykting med bostad:

  • Sök upp en organisation som kan hjälpa dig med matchning av någon i behov av bostad. Det kan vara din kommun, en kyrklig församling eller en lokal stadsmission.
  • Fråga dig hur länge du är beredd att ha en eller flera personer inneboende.
  • Se till att förankra idén med resten av din familj.
  • Fundera på vad som är en hållbar lösning – är du exempelvis verkligen beredd att sova på soffan i en månad.
  • Var öppen och ärlig kring dina förväntningar på social interaktion med dina inneboende. Vissa är extroverta och andra vill helst vara i fred.