Fortsatt försiktig bostadsmarknad

Sedan Riksbanken annonserade sin första räntehöjning på flera år och samtidigt justerade upp räntebanan, har bostadsmarknaden präglats av en generell försiktighet. Cirka sex av tio köpare har de senaste månaderna trott på sjunkande priser vilket ökar motivationen att avvakta med att köpa ny bostad. 

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

Under hösten har denna försiktighet fortsatt, och svårigheten för köpare och säljare har snarare ökat om man ser till de låga säljvolymerna. De senaste veckorna har antalet försäljningar på lägenhetsmarknaden sjunkit med mellan 25 och 28 procent jämfört med motsvarande period förra året. Detta trots att utbudet på lägenhetsmarknaden aldrig varit högre. 

Villamarknaden påverkas

Även på villamarknaden sjunker nu antalet försäljningar, och under de senaste veckorna har det legat 20 procent under motsvarande period förra året. Samtidigt fortsätter det höga inflödet av villor till salu.

Villamarknaden påverkas i högre utsträckning än lägenhetsmarknaden av de höga elpriserna. Minskningen i antal avslut vi ser nu under hösten påverkas sannolikt av en tilltagande avvaktan från de som planerar att köpa villa. Samma anledning kan ses som en del i att det under sensommaren och början av hösten har fortsatt publicerats, för perioden, ovanligt många villor.

Ha rimliga prisförväntningar

– Under tidigare perioder av prisnedgångar på bostadsmarknaden har man kunnat se ett liknande mönster som vi ser nu. Det har varit en tydlig och ganska brant initial nedgång som därefter följts av en period med en mer stillastående prisutveckling, men där antalet avslut ligger lågt. I en sådan typ av marknad är det bra, både som köpare och säljare, att ha rimliga prisförväntningar om man vill komma till avslut, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.