Höga elpriser påverkar bostadssökandet

Under den senaste tiden har de höga elpriserna tydligt påverkat de svenska hushållen. Nu visar en undersökning på Hemnet att även bostadssökare påverkas och agerar annorlunda, 57 procent svarar nämligen att elpriserna har påverkat vad de söker för bostäder.

Få nyheter om bostadsmarknaden direkt i din inkorg – varje vecka. Skriv upp dig på Hemnets nyhetsbrev här.

På frågan ”Påverkar den senaste tidens stigande elpriser ditt bostadssökande?” svarade 32 procent att det påverkar till viss del, medan 25 procent uppgav att deras bostadssökande påverkats i hög utsträckning. I motsvarande undersökningen som genomfördes för ett år sedan, även då under en period med stigande elpriser,  var motsvarande siffra 26 respektive 15 procent. Andelen vars bostadssökande har förändrats i hög utsträckning har således ökat med 62 procent.

– De höga elpriserna har gjort det tufft för många hushåll denna vinter och mot bakgrund av det är det förväntat att det också tydligt påverkar bostadssökarnas beteende. Vi har också sett en ökad efterfrågan på sådant som bergvärme och solceller under fjolåret, sett till vilka sökord som ökat i popularitet, och det kommer sannolikt fortsätta även framåt, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.

Det förändrade bostadssökande skiljer sig också tydligt åt beroende på var i landet man letar bostad. Bland de som letar bostad i norra Norrland uppgav 39 procent att de stigande elpriserna har påverkat deras bostadssökande i hög utsträckning. För de som söker i södra Norrland var motsvarande andel 28 procent, medan det i Svealand och Götaland var 18 respektive 23 procent.

Att Svealand har den lägsta andelen bostadssökande som i hög utsträckning påverkats av stigande elpriser, beror sannolikt till stor del på att det där har en relativt sett högre andel flerbostadshus. I övriga områden är dock fördelningen mellan småhus och flerbostadshus ungefär densamma. 

– Det är tydligt att det kallare klimatet i norr och därmed högre uppvärmningskostnad generellt, i hög utsträckning påverkar bostadssökandet. Det verkar påverka mer än faktumet att elpriserna är högre i de södra delarna, säger Erik.

Av de bostadsköpare som förändrat sitt sökbeteende var det 50 procent som nu söker bostad med lägre elkostnader medan 41 procent söker bostad med lägre utgångspris. 16 procent söker nu istället bostad där elen ingår i månadsavgiften.