Rekordlåg aktivitet på nyproduktionsmarknaden

De snabbt stigande räntorna har påverkat bostadsmarknaden i hög utsträckning det senaste året. Det syns inte minst på marknaden för nyproducerade bostäder där efterfrågan tydligt dämpats. Antal sålda nyproducerade bostäder minskade under det sista kvartalet med 45 procent och allt färre uppger nu också att de kan tänka sig köpa nyproduktion.

Erik Holmberg, marknadsanalytiker på Hemnet.

Till följd av den minskade efterfrågan och de ökade byggkostanderna har byggbolagen också generellt dragit ner på takten. Under det fjärde kvartalet publicerades det 2 702 nyproducerade bostäder på Hemnet. Det innebär att det var det kvartal med det lägsta antalet publicerade nyproducerade bostäder sedan 2014 eller så långt tillbaka som Hemnet har en sammanhängande tidsserie. Jämfört med motsvarande kvartal 2021 så är det en nedgång med 56 procent.

– När köparna befarar fortsatta prisnedgångar drar sig fler från att köpa nyproducerade bostäder med inflyttning längre fram i tiden, eftersom man då i många fall står dubbelt exponerad vid en boprisnedgång. Många vill i dagens osäkra marknad sälja sin befintliga bostad innan man köper nytt vilket ofta blir svårare vid köp av nyproduktion, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.

Samtidigt som bostadspriserna på andrahandsmarknaden minskat sedan ungefär ett år tillbaka så har utgångpriserna på nyproduktionsmarknaden fortsatt upp. Genomsnittspriset på en nyproducerad bostad som publicerade under det fjärde kvartalet var 21 procent högre än under motsvarande månad året innan. För nyproducerade lägenheter var ökning av det genomsnittliga kvadratmeterpriser 17 procent medan genomsnittpriset för ett nyproducerat hus ökade med 11 procent under samma period.

– I nuläget syns inga prisnedgångar på nyproduktionsmarknaden trots att vi på andrahandsmarknaden fått en tydlig priskorrigering. Nyproduktionsmarknaden är mer trögrörlig och det är svårare för företagen att sänka priserna på bostäder i projekt som redan startat än vad det är för den enskilde bostadssäljaren att anpassa sig till en lägre efterfrågan. I det längre perspektivet kommer ett minskat byggande drabba kommande generationer som vill in på bostadsmarknaden, säger Holmberg.