Piggare marknad under inledningen av året

Efter snart ett år av prisnedgångar på bostadsmarknaden visar lägenhetsmarknaden i Stockholm nu oväntad styrka under början av året. I januari steg medelpriset per kvadratmeter på lägenheter inom tullarna i Stockholm med 3,6 procent samtidigt som motsvarande medianpris steg med 4,8 procent jämfört med december.

Januari är historiskt en stark månad då priserna ofta stiger efter en prismässigt svagare december. Men även mot bakgrund av det var utvecklingen på lägenhetsmarknaden under årets januarimånad stark. Den procentuella ökningen av medelpriset i januari i år är den största sedan 2015.

Ett tydligt tecken på en piggare marknad under inledningen år året är en ökning av den genomsnittliga skillnaden mellan utgångspris och slutpris. Den så kallade budpremien uppgick under januari till 3,7 procent, vilket är den högsta nivån sedan juni förra året.

En bidragande orsak till de ökade trycket på marknaden i Stockholm i januari är att det publicerats färre lägenheter än tidigare. Jämfört med januari månad 2022 publicerade det under januari i år 22 procent färre lägenheter.

– Även om utbudet fortsatt är högt i Stockholm så publiceras det nu färre lägenheter än tidigare. Det sätter marknaden mer i balans och bidrar en ökad aktivitet i budgivningarna och därmed också stigande priser, säger Hemnets marknadsanalytiker Erik Holmberg.

I övriga landet syns inte samma tecken på återhämtning i januari utan snarare en utplaning. Priserna stiger förvisso även där men ökningen ligger mer i nivå med hur det har sett ut under januarimånader historiskt. I Riket sammantaget låg budpremien i januari fortsatt på +/-0 procent, vilket den gjort varje månad sedan juli. En budpremie på noll ska tolkas som att den genomsnittliga lägenheten såldes för utgångspris.

– Om detta innebär slutet på denna prisnedgång i Stockholm återstår att se. Det som talar mot det är att det sannolikt kommer fler räntehöjningar framöver. Utvecklingen i januari ska dock ses som ett tydligt styrketecken i marknaden här under början av året, säger Erik Holmberg.

Statistiken baseras på inrapporterade slutpriser till Hemnet och innefattar lägenheter sålda på successionsmarknaden.